Arkiver og omdøb et regneark
Numbers arkiverer automatisk dit regneark, når du arbejder, så du ikke behøver at gøre det.…

Arkiver et regneark i et andet format
Du kan arkivere – eller eksportere – et Numbers-regneark som et ZIP- eller PDF-arkiv, eller…

Lås et regneark
Du kan låse et regneark, så det ikke kan redigeres, flyttes, slettes eller omdøbes. og…

Beskyt et regneark med en adgangskode
Du kan tildele en adgangskode til et regneark, så det kun er de personer, der…

Tilføj specielle skabeloner
Hvis du opretter et regneark, du vil bruge igen som model for andre regneark, kan…

Slet et regneark
Du kan slette et regneark på din Mac eller i iCloud. Når du sletter et…

Flyt et regneark til og fra iCloud
Hvis iCloud er indstillet på din Mac, arkiverer Numbers dine regneark til iCloud som standard.…