Tilføj specielle skabeloner

Hvis du opretter et regneark, du vil bruge igen som model for andre regneark, kan du arkivere det som en skabelon. Oprettelse af din egen skabelon kan være så enkelt som at føje dit firmalogo til en eksisterende skabelon, men du kan også designe en helt ny skabelon.

Du kan føje din specielle skabelon til skabelonvælgeren eller arkivere den som et arkiv, der kan deles med andre, eller installere og bruge den på din iOS-enhed. Hvis du vil installere en speciel skabelon på en iOS-enhed, skal du først arkivere skabelonen til iCloud, iTunes eller en WebDAV-server eller sende den som et e-mailbilag.

Arkiver et regneark som en skabelon

 1. Vælg Arkiv > Arkiver som skabelon (på Arkivmenuen øverst på computerskærmen).

 2. Klik på en mulighed:

  • Føj til skabelonvælger: Skriv et navn til skabelonen, og tryk på Retur. Skabelonen vises i kategorien Mine skabeloner i skabelonvælger.

  • Arkiver: Skriv et navn til skabelonen, og vælg, hvor den skal arkiveres.

   Hvis du arkiverer den til iCloud, vises skabelonen som et arkiv, der kan hentes, i regnearksadministrationen, næste gang du åbner Numbers på din iOS-enhed.

Hvis du arkiverer en skabelon til en webserver eller overfører den til webmail, skal du komprimere arkivet. Det skal have endelsen “.nmbtemplate.zip”, hvis du vil installere den og bruge den i Numbers på din iOS-enhed.

Installer en skabelon på din Mac

Spring denne opgave over, hvis du valgte Føj til skabelonvælger, da du arkiverede skabelonen. Skabelonen er allerede installeret og findes i Mine skabeloner.

Du kan installere en speciel skabelon, der er arkiveret på din computer, eller som en anden har sendt til dig, ved at føje den til skabelonvælger.

 • Dobbeltklik på skabelonarkivet (det har endelsen “.nmbtemplate”), og klik derefter på Føj til skabelonvælger.

Du kan indstille Numbers til altid at åbne et nyt regneark fra samme skabelon i stedet for fra skabelonvælgeren. Vælg Numbers > Indstillinger (på Numbers-menuen øverst på computerskærmen). I vinduet Generelt skal du vælge “Brug skabelon” og derefter klikke på Skift skabelon for at vælge en skabelon.

Installer en skabelon på din enhed

Du installerer en skabelon fra en WebDAV-server eller et e-mailbilag ved at komprimere skabelonarkivet (det har endelsen .nmbtemplate.zip). Hvis du sender skabelonen via Mail, komprimeres den automatisk for dig. Hvis du bruger en anden e-mailtjeneste eller WebDAV-server, skal du ctrl-klikke på arkivet i Finder og derefter vælge Komprimer.

På iOS-enheden skal du gøre følgende for at installere en skabelon:

 • Fra iCloud: Hvis iCloud er slået til, vises skabelonen automatisk i regnearksadministrationen og identificeres med en etiket. Tryk på arkivet, og tryk derefter på Installer.

 • Fra en WebDAV-server: Hent skabelonen fra serveren, tryk på Del (du skal muligvis trykke på skærmen for at se symbolet for Del), og tryk derefter på Åbn i Numbers. Tryk på Tilføj.

 • Fra e-mail: I Mail skal du trykke på bilaget, trykke på Del (du skal muligvis trykke på skærmen for at se symbolet for Del) og derefter trykke på Åbn i Numbers. Tryk på Tilføj.

Skabelonen vises i kategorien Mine skabeloner i skabelonvælger.

Omdøb eller slet en speciel skabelon

Når du har installeret en skabelon, vises den i kategorien Mine skabeloner i skabelonvælger.

 1. I skabelonvælger skal du ctrl-klikke på navnet på skabelonen og vælge Omdøb eller Slet.

 2. Hvis du omdøber, skal du skrive et nyt navn og derefter trykke på Retur.

Du kan ikke flytte rundt på skabelonen; de vises altid i den rækkefølge, de blev tilføjet i.

Rediger en skabelon

Du kan ikke redigere en skabelon, når du har arkiveret den. Men du kan oprette en ny skabelon på basis af den gamle skabelon.

Du skal først installere den specielle skabelon, så den vises i skabelonvælgeren (se instruktioner ovenfor).

 1. Vælg Arkiv > Ny, og dobbeltklik derefter på den skabelon, du vil redigere. Specielle skabeloner vises i kategorien Mine skabeloner i skabelonvælger.

 2. Foretag ændringer, og arkiver derefter regnearket som en ny skabelon.

Du kan slette den gamle skabelon, når du har oprettet den nye.