Udskriv et regneark

Du kan udskrive et Numbers-regneark til alle printere, der er indstillet til brug med din Mac. Åbn Systemindstillinger på din Mac, og klik derefter på Printere & scannere for at indstille en printer.

I udskriftseksemplet kan du zoome ind på regnearket, tilføje sidehoveder og -fødder, justere indholdsskaleringen, angive sidetal m.m. De formater, du anfører – f.eks. margener og sidehoveder – vises på det trykte regneark, men ikke på arbejdslærredet.

Udskriv et regneark

 1. Vælg Arkiv > Udskriv, og angiv derefter udskrivningsindstillinger i vinduet Indstil udskrift.

  Brug indstillingerne i vinduet Indstil udskrift til at formatere regnearket til udskrivning

  Numbers skalerer som standard indholdet, så det passer til bredden på en side. Du viser indhold på flere sider ved at trække mærket for at justere skaleringen (det slår automatisk skalering fra). Du slår automatisk skalering til igen ved at klikke på Tilpas. Hvis du importerer et regneark fra Numbers ‘09, er Tilpas ikke til som standard.

  Regneark udskrives som standard med sidetal. Brug indstillingerne under Sidetal til at vælge, om sidetal i det aktuelle ark skal fortsætte fra det forrige ark, eller om de skal starte igen på det aktuelle ark. Du fjerner sidetal ved at klikke i midten af feltet med sidefoden og derefter slette sidetallet.

 2. Du redigerer sidehovedet eller -foden ved at klikke i feltet med sidehovedet eller -foden og derefter skrive teksten. Du kan ændre tekstens udseende i vinduet Tekst. Hvert ark i regnearket har sit eget sidehoved og sin egen sidefod.

  Du føjer et smart felt til et sidehoved eller en sidefod ved at klikke i feltet med sidehovedet eller sidefoden og derefter vælge Indsæt > Sidetal, Antal sider eller Dato & tid (på menuen øverst på skærmen).

 3. Klik på Udskriv.

  Bemærk: Dialogen Udskriv vises med indstillinger, hvor du kan angive antal kopier, udsnit af sider, der skal udskrives m.m.

Du kan altid annullere Vis udskrift ved at klikke på OK for at vende tilbage til arket.

Du tilpasser regnearkets udseende efter eksport til PDF ved at angive udskrivningsindstillingerne, klikke på Udskriv og derefter klikke på PDF.