Beregninger
Beregn værdier vha. data i tabelceller Du kan oprette formel- eller funktionsceller, som automatisk udfører…

Argument- og værdityper
På denne side defineres mange af de ord, der bruges til at beskrive funktionerne i…

Strengoperatorer og jokertegn