Beregn værdier vha. data i tabelceller

Du kan oprette formel- eller funktionsceller, som automatisk udfører beregninger vha. data i de celler, du vælger. Du kan f.eks. sammenligne værdier i to celler, beregne summen eller produktet af celler osv. Resultatet af formlen eller funktionen vises i den celle, hvor du indtastede den.

Du kan også bruge de prædefinerede matematiske funktioner, der følger med Numbers, til at oprette formler. Der er mere end 250 funktioner til statistiske, finansielle og tekniske programmer. Der findes flere oplysninger om alle disse funktioner i funktionsbrowseren, som vises, når du føjer en funktion til en celle (ved at skrive et lighedstegn i cellen).

Se øjeblikkelige beregninger i et udsnit af celler

 • Vælg den kolonne eller række (eller vælg udsnittet af celler), hvis oplysninger du vil se.

  Hurtige beregninger til celler – f.eks. sum, gennemsnit, minimum, maksimum og antal – vises nederst i vinduet.

  Træk for at flytte rundt på funktioner, træk en beregning til en tabelcelle for at tilføje den, eller klik på menuen for at ændre, hvilke funktioner der skal vises

Beregn hurtigt summen, gennemsnittet eller antallet i et udsnit af celler

Du kan hurtigt finde et celleudsnits sum, gennemsnit, minimum, maksimum, antal eller produkt.

 1. Gør et af følgende:

  • Vælg det celleudsnit, der skal inkluderes i funktionen. Numbers vælger en resultatcelle på basis af det valgte.

  • Vælg en celle til at vise resultaterne af formlen. Du kan ikke indsætte en funktion i en overskriftscelle.

 2. Klik på Funktion værktøjslinjen, og vælg en funktion.

 3. Hvis du vil ændre celleudsnittet, skal du dobbeltklikke i resultatcellen. De celler, der bruges i funktionen, fremhæves og formelværktøjet vises. Gør et af følgende:

  • Skift størrelse på valget af celler: Træk de farvede prikker.

  • Flyt det valgte: Træk op eller ned for at ændre, hvilke rækker der bruges, eller træk til højre eller venstre for at ændre, hvilke kolonner der bruges. Hvis du flytter det valgte, ændres antallet af valgte celler ikke.

 4. Klik på Knappen OK for at arkivere dine ændringer.

  Hvis du klikker på Knappen Annuller, forlader du den aktuelle celle uden at arkivere dine ændringer.

Indsæt en funktion i en celle

Du kan bruge de 250 prædefinerede matematiske funktioner, der følger med Numbers, i dine regneark. I funktionsbrowseren findes eksempler på, hvordan funktionerne virker, så du nemmere kan vælge en, der passer til dine behov.

 1. Klik i den celle, hvor resultatet af funktionen skal vises, og skriv et lighedstegn (=).

  Skriv lighedstegn i en celle for at åbne formelværktøj

  Du kan også klikke på Funktion på værktøjslinjen og derefter klikke på Opret formel.

  Formelværktøjet åbnes, og funktionsbrowseren vises i højre side af vinduet. Træk den venstre side af formelværktøjet for at flytte det.

 2. Skriv et funktionsnavn (eller udtryk forbundet med funktionen, f.eks. “varighed”) i søgefeltet øverst i funktionsbrowseren, eller gennemse de tilgængelige funktioner, og dobbeltklik derefter på navnet på den funktion, du vil bruge.

  Funktionen vises i formelværktøjet med alle de obligatoriske og valgfrie argumenter til funktionen.

  Klik for at vælge et argument i formelværktøjet, og vælg derefter en cellereference eller en værdi, eller indsæt en funktion

  Når du redigerer en celle, der indeholder en formel, viser den smarte celleoversigt nederst i vinduet formelresultatet, værdier for cellereferencer, fejl og advarsler.

 3. Vælg et argument i funktionen, og indtast en værdi, eller vælg celler, der skal inkluderes i beregningen, ved at gøre et af følgende:

  • Vælg en celle: Klik i cellen.

  • Vælg et udsnit af celler fra flere rækker og kolonner: Træk hen over det celleudsnit, der skal inkluderes.

  • Tilføj værdierne fra en enkelt kolonne eller række: Klik på linjen øverst i kolonnen eller til venstre for rækken – eller vælg alle cellerne i kolonnen eller rækken.

 4. Tryk på Retur, eller klik på Knappen OK i formelværktøjet, når du er færdig.

  Hvis du klikker på Knappen Annuller, forlader du den aktuelle celle uden at arkivere dine ændringer.

Hvis der er en fejl i din formel, vises Advarselssymbol i resultatcellen. Klik på det for at se fejlmeddelelsen.

Rediger en funktion

Du kan redigere en eksisterende funktion, så den henviser til andre celler.

 1. Dobbeltklik i resultatcellen med den formel, du vil redigere.

  Formelværktøjet åbnes og viser funktionerne. Træk den venstre side af formelværktøjet for at flytte det.

 2. Gør et af følgende:

  • Skift cellereferencer: Vælg de eksisterende celleadresser, du vil ændre, og vælg derefter de nye celler.

  • Fjern cellereferencer: Anbring indsætningsmærket i argumentområdet til funktionen, vælg de uønskede cellereferencer, og tryk derefter på Slet.

  • Tilføj flere cellereferencer: Anbring indsætningsmærket i argumentområdet til funktionen, og vælg de nye celler, du vil tilføje.

 3. Tryk på Retur, eller klik på Knappen OK i formelværktøjet, når du er færdig.

  Hvis du klikker på Knappen Annuller, forlader du den aktuelle celle uden at arkivere dine ændringer.

Adder, subtraher, multiplicer eller divider værdier

Du kan oprette enkle eller komplekse aritmetiske formler til beregning af værdier i dine tabeller.

 1. Klik i den celle, hvor resultatet skal vises, og skriv et lighedstegn (=).

  Formelværktøjet åbnes. Træk den venstre side af formelværktøjet for at flytte det.

  Skriv lighedstegn i en celle for at åbne formelværktøj
 2. Vælg en celle, der skal bruges som det første argument i formlen, eller skriv en værdi (f.eks. et tal som 0 eller 5,20).

 3. Skriv en operator til regneopgaver (f.eks. +, -, * eller /), og vælg derefter en celle, der skal bruges som det næste argument i formlen, eller skriv en værdi.

  Numbers indsætter som standard et + mellem cellereferencer.

 4. Bliv ved med at tilføje operatorer og argumenter, indtil formlen er færdig, og klik derefter på Retur eller på Knappen OK i formelværktøjet, når du er færdig.

  Hvis du klikker på Knappen Annuller, forlader du den aktuelle celle uden at arkivere dine ændringer.

Sammenlign værdier

Du kan bruge operatorer til sammenligning til at kontrollere, om værdierne i to celler er ens, eller om en værdi er større eller mindre end den anden. Før du kan gøre det, skal du oprette et udsagn i en celle, f.eks. A1 > A2, som betyder, at værdien i celle A1 er større end værdien i celle A2. Resultatet af operatoren til sammenligning udtrykkes som “sand” eller “falsk”.

 1. Klik i den celle, hvor resultatet af sammenligningen skal vises, og skriv et lighedstegn (=).

  Formelværktøjet åbnes. Træk den venstre side af formelværktøjet for at flytte det.

  Skriv lighedstegn i en celle for at åbne formelværktøj
 2. Vælg en celle, hvis værdi skal sammenlignes, eller skriv en værdi, der skal sammenlignes.

 3. Skriv en operator til sammenligning (>, >=, =, <>, <, eller <=), og vælg derefter en celle, hvis værdi skal sammenlignes, eller skriv et statisk værdi, der skal sammenlignes.

 4. Tryk på Retur, eller klik på Knappen OK i formelværktøjet, når du er færdig.

  Hvis du klikker på Knappen Annuller, forlader du den aktuelle celle uden at arkivere dine ændringer.

Bevar række- og kolonneadresser i formler

Du kan indstille række- og kolonnereferencer i en formel til at være absolutte, så du kan bruge den samme formel et andet sted i regnearket uden at skulle ændre cellereferencerne.

Hvis du ikke bevarer række- og kolonnereferencer, justeres referencerne i forhold til formlens nye placering, når du flytter formlen (ved at klippe og indsætte eller ved at tilføje nye rækker og kolonner).

 1. Dobbeltklik i resultatcellen med den formel, du vil redigere.

  Formelværktøjet åbnes og viser funktionerne. Træk den venstre side af formelværktøjet for at flytte det.

 2. Klik på trekanten på det mærke, der repræsenterer det celleudsnit, du vil bevare.

  Klik på pilen for at vælge at bevare rækken eller bevare kolonnen
 3. Vælg Bevar række eller Bevar kolonne som start- eller slutadresse på det valgte udsnit.

 4. Tryk på Retur, eller klik på Knappen OK i formelværktøjet, når du er færdig.

  Hvis du klikker på Knappen Annuller, forlader du den aktuelle celle uden at arkivere dine ændringer.

Brug MathType til at tilføje matematiske udtryk og ligninger

Hvis du har MathType 6.7d eller en nyere version installeret, kan du bruge det til at inkludere matematiske udtryk og ligninger.

 1. Klik der, hvor ligningen skal vises.

 2. Vælg Indsæt > MathType-ligning (på Indsætmenuen øverst på computerskærmen).

 3. Skriv eller indsæt ligningen i det angivne felt.

  Se hjælp til MathType for at få oplysninger om brug af MathType-værktøjerne.

 4. Du arkiverer din ligning ved at vælge Arkiv > Luk og vend tilbage til Numbers (fra Arkivmenuen i MathType øverst på computerskærmen), klik derefter på Ja i det vindue, som vises.

  Ligningen vises som et billede ved indsætningsmærket i dit regneark. Hvis du vil redigere ligningen, skal du dobbeltklikke på den for at åbne MathType igen.

Du kan ændre udseendet på ligningen på samme måde, som du kan ændre andre billeder i dit regneark.