Opret eller åbn et regneark

Når du opretter et nyt regneark, vælger du enten en tom skabelon, som du føjer tabeller, diagrammer, tekst og andre objekter til, eller en Apple-designet skabelon med eksempelelementer som tekst, tabeller og billeder. Disse skabeloner, som er designet til formål som personlig økonomi, virksomhedsbrug og uddannelse, er et praktisk udgangspunkt, og du kan ændre dem, som du vil.

Du kan også bruge Numbers til at åbne og redigere Microsoft Excel-regneark.

Opret et nyt regneark

 1. Vælg Arkiv > Nyt (på Arkivmenuen øverst på computerskærmen).

 2. Dobbeltklik på en skabelon til dit regneark.

 3. Her er nogle eksempler på, hvordan du kan tilpasse et regneark:

  • Vælg en tabelcelle, og skriv derefter dit eget indhold.

  • Klik på objektknapper på værktøjslinjen for at tilføje andre tabeller, tekstfelter, figurer og billeder.

  • Træk tabeller og objekter til arket for at organisere dem.

Første gang du lukker regnearket, bliver du bedt om at give det et navn og vælge en placering til det. Hvis du har iCloud indstillet på din Mac, arkiverer Numbers dit regneark i iCloud som standard, men du kan arkivere det på Mac i stedet. Du kan også flytte et regneark fra iCloud til din Mac og vice versa. Du kan læse mere om, hvordan du arkiverer et regneark, i Arkiver og omdøb et regneark.

Åbn et eksisterende regneark

Du kan åbne og redigere Numbers-regneark, der er arkiveret på din Mac eller i iCloud.

Gør et af følgende:

 • Vælg Arkiv > Åbn (på Arkivmenuen øverst på skærmen).

  Åbent vindue, der viser regneark i iCloud
 • Vælg Arkiv > Åbn seneste for at se de sidste ti regneark, du har åbnet – enten i iCloud eller på din Mac.

 • Dobbeltklik på et Numbers-regneark i Finder.

  Hvis et regneark er utydeligt og ikke kan vælges, kan det ikke åbnes af Numbers.

Hvis du ikke kan åbne et krypteret Excel-regneark, kan du prøve at ændre den type kryptering eller de krypteringsmuligheder, der er anvendt i Excel, og derefter arkivere det igen, før du åbner det i Numbers.

Hvis du tidligere har arkiveret regneark til iCloud, men ikke kan se dem i dialogen Åbn, skal du sikre dig, at du har indstillet iCloud på din Mac.

Opret altid nye regneark fra en bestemt skabelon

Du kan indstille Numbers til at åbne nye regneark fra en skabelon i stedet for fra skabelonvælgeren.

 • Vælg Numbers > Indstillinger (på Numbers-menuen øverst på computerskærmen). I vinduet Generelt skal du vælge “Brug skabelon” og derefter klikke på Skift skabelon for at vælge en skabelon.

Du kan få flere oplysninger om brugen af skabeloner i Tilføj specielle skabeloner.

Hvis du ikke kan åbne et Numbers-regneark, skal du sikre dig, at du har den nyeste version af Numbers fra Mac App Store.