Tastaturgenveje

Du kan bruge tastaturgenveje til hurtigt at udføre mange opgaver i Numbers. Hvis du vil bruge en tastaturgenvej, skal du trykke på alle tasterne i genvejen samtidig. Genveje til almindelige kommandoer vises i nedenstående tabel.

Flyt rundt i et regneark

Handling

Genvej

Flyt et tegn til venstre

Venstrepil

Flyt et tegn til højre

Højrepil

Flyt et tegn tilbage (virker i tekst fra venstre mod højre og fra højre mod venstre)

Ctrl-B

Flyt et tegn frem (virker i tekst fra venstre mod højre og fra højre mod venstre)

Ctrl-F

Flyt til linjen ovenfor

Pil op

Flyt til linjen nedenfor

Pil ned

Flyt til begyndelsen af det aktuelle eller forrige ord

Alternativ-venstrepil eller Alternativ-ctrl-B

Flyt til slutningen af det aktuelle eller næste ord

Alternativ-højrepil eller Alternativ-ctrl-F

Flyt til begyndelsen af det aktuelle tekstområde

Kommando-pil op

Flyt til bunden af det aktuelle tekstområde

Kommando-pil ned

Flyt til begyndelsen af den aktuelle linje

Kommando-venstrepil

Flyt til slutningen af den aktuelle linje

Kommando-højrepil

Flyt til begyndelsen af det aktuelle afsnit

Alternativ-pil op

Flyt til slutningen af det aktuelle afsnit

Alternativ-pil ned

Find det valgte emne i regnearket

Vælg teksten med vinduet Find åbent, og tryk derefter på Kommando-E.

Flyt til valgt emne i et regneark

Kommando-J

Rul arket op

Page up

Rul arket ned

Page down

Rul til begyndelsen af arket

Home

Rul til slutningen af arket

End

Centrer indsætningsmærket i programvinduet

Kontrol-L

Vælg tekst

Handling

Genvej

Vælg et eller flere tegn

Klik foran det første tegn, og træk hen over de tegn, der skal vælges

Vælg et ord

Dobbeltklik på ordet

Vælg et afsnit

Klik tre gange i afsnittet

Vælg alle objekter og al tekst

Kommando-A

Fravælg alle objekter og al tekst

Skift-Kommando-A

Udvid det valgte

Klik i teksten, og Skift-klik derefter et andet sted i teksten

Udvid det valgte et tegn til højre

Skift-højrepil

Udvid det valgte et tegn til venstre

Skift–venstrepil

Udvid det valgte til slutningen af det aktuelle ord og derefter til slutningen af efterfølgende ord

Alternativ–Skift–højrepil

Udvid det valgte til begyndelsen af det aktuelle ord

Alternativ–Skift–venstrepil

Udvid det valgte til slutningen af den aktuelle linje

Skift-Kommando–højrepil

Udvid det valgte til begyndelsen af den aktuelle linje

Skift-Kommando–venstrepil

Udvid det valgte til linjen ovenfor

Skift-pil op

Udvid det valgte til linjen nedenfor

Skift–pil ned

Udvid det valgte til begyndelsen af det aktuelle afsnit

Skift-Alternativ-pil op

Udvid det valgte til slutningen af det aktuelle afsnit

Skift-Alternativ-pil ned

Udvid det valgte til begyndelsen af teksten

Skift-Kommando–pil op eller Skift-Home

Udvid det valgte til slutningen af teksten

Skift-Kommando–pil ned eller Skift-End

Vælg et punkttegn og tilhørende tekst

Klik på punkttegnet

Flyt et punkttegn og tilhørende tekst med underpunkter og -tekst

Klik på punkttegnet og træk

Formater tekst

Handling

Genvej

Vis skriftvinduet

Kommando-T

Vis farvevinduet

Skift-Kommando-C

Formater valgt tekst med fed

Kommando-B

Formater valgt tekst med kursiv

Kommando-I

Formater valgt tekst med understregning

Kommando-U

Slet det forrige tegn eller det valgte

Slet

Slet det næste tegn eller det valgte

Del (findes ikke på alle tastaturer)

Slet ordet før indsætningsmærket

Alternativ-Slettetast

Slet ordet efter indsætningsmærket

Alternativ-Del (findes ikke på alle tastaturer)

Slet teksten mellem indsætningsmærket og det næste afsnitsskift

Ctrl-K

Gør skriftstørrelsen større

Kommando-plus (+)

Gør skriftstørrelsen mindre

Kommando-minus (–)

Formindsk afstanden mellem valgte tegn

Alternativ-Kommando-venstre kantet parentes ([)

Forøg afstanden mellem valgte tegn

Alternativ-Kommando-højre kantet parentes (])

Gør teksten hævet

Ctrl–Skift–Kommando–plus (+)

Gør teksten sænket

Ctrl–Kommando–minus (–)

Venstrejuster teksten

Kommando–Æ

Centrer teksten

Kommando–Å

Højrejuster teksten

Kommando-Ø

Lige margener (juster teksten til venstre og til højre)

Alternativ-Kommando–Å

Formindsk indrykningsniveauet i en tekstblok eller en liste

Kommando-venstre kantet parentes ([)

Forøg indrykningsniveauet i en tekstblok eller en liste

Kommando–højre kantet parentes (])

Formindsk indrykningsniveauet i en liste eller overskrift

Skift-Tab

Forøg indrykningsniveauet i en liste eller overskrift

Tabulator

Føj en henvisning til tekst

Kommando-K

Klip det valgte

Kommando-X

Kopier det valgte

Kommando-C

Kopier afsnitsformatet

Alternativ-Kommando-C

Indsæt det valgte

Kommando-V

Indsæt afsnitsformatet

Alternativ-Kommando-V

Indsæt og brug modtagertekstens format

Alternativ-Skift-Kommando-V

Føj udsnit til (eller fjern det fra) det valgte

Skift-træk eller Kommando-træk

Indsæt et hårdt mellemrum

Alternativ-Mellemrumstast

Indsæt et linjeskift (blødt linjeskift)

Skift-Retur

Indsæt et afsnitsskift

Retur

Indsæt en ny linje efter indsætningsmærket

Ctrl-O

Indsæt et sideskift

Kommando-Enter eller Kommando-Retur-Fn

Indtast specialtegn

Ctrl-Kommando-mellemrumstast

Transponer tegnene på hver side af indsætningsmærket

Ctrl-T

Brug redigeringsværktøjer

Handling

Genvej

Find

Kommando-F

Find næste

Kommando-G

Find forrige

Skift-Kommando-G

Find vha. valgt tekst

Kommando-E

Erstat tekst

Retur

Hop til det valgte

Kommando-J

Skjul vinduet Find

Esc

Slå ordet ved indsætningsmærket op

Ctrl-Kommando-D

Vis en liste over ord til færdiggørelse af det valgte ord

Alternativ-esc

Kontroller stavning og grammatik

Kommando-semikolon (;)

Vis vinduet Stavekontrol og grammatik

Skift-Kommando-Kolon (:)

Tilføj en kommentar

Skift-Kommando-K

Vis den næste kommentar

Alternativ-Kommando-K

Vis den forrige kommentar

Alternativ-Skift-Kommando-K

Bearbejd objekter

Handling

Genvej

Vælg alle objekter

Vælg et objekt, og tryk derefter på Kommando-A

Fravælg alle objekter

Vælg et objekt, og tryk derefter på Skift-Kommando-A

Vælg objekter ved at trække

Træk fra et tomt sted på arket omkring objekter. Alternativ-træk for at vælge objekter udad fra startpunktet

Zoom ved at rulle

Kun tilgængelig med en Magic Mouse eller et pegefelt. Alternativ-Kommando-rul

Føj objekter til eller fjern objekter fra det valgte

Kommando-træk

Vælg det næste objekt på arket

Tabulator

Vælg det forrige objekt på arket

Skift-Tab

Vælg eller fravælg ekstra objekter

Kommando-klik eller Skift-klik

Flyt valgte objekter

Træk

Flyt det valgte objekt et punkt

Tryk på en piletast

Flyt det valgte objekt ti punkter

Tryk på Skift og en piletast

Flyt det valgte objekt en skærmpixel

Tryk på Alternativ og en piletast (kun Retina-skærm)

Flyt det valgte objekt ti skærmpixel

Tryk på Alternativ-Skift og en piletast (kun Retina-skærm)

Kopier grafikformatet

Alternativ-Kommando-C

Indsæt grafikformatet

Alternativ-Kommando-V

Anvend figurformatet, men ikke tekstformatet

Tryk på Alternativ, og klik på et figur- eller tekstfeltformat i Info om format

Send det valgte objekt tilbage

Skift-Kommando-B

Send det valgte objekt et lag bagud

Alternativ-Skift-Kommando-B

Anbring det valgte objekt forrest

Skift-Kommando-F

Flyt det valgte objekt et lag fremad

Alternativ-Skift-Kommando-F

Grupper valgte objekter

Alternativ-Kommando-G

Ophæv gruppering af valgte objekter

Alternativ-Skift-Kommando-G

Vælg et objekt i en gruppe

Dobbeltklik på objektet

Vælg det næste objekt i en gruppe

Tabulator

Vælg det forrige objekt i en gruppe

Skift-Tab

Afslut redigering af et objekt, og vælg gruppen

Tryk på Kommando-Retur, når et objekt i en gruppe er valgt

Lås valgte objekter

Kommando-L

Lås valgte objekter op

Alternativ-Kommando-L

Dubler objektet

Kommando-D eller Alternativ-træk

Begræns objektets bevægelse til 45°

Skift-træk

Skift størrelse på objektet

Træk et vælgehåndtag

Slå hjælpelinjer fra under ændring af størrelse

Kommando-træk

Skift størrelse på objektet fra midten

Alternativ-træk et vælgehåndtag

Bevar forhold ved ændring af størrelse på objektet

Skift-træk et vælgehåndtag

Bevar forhold ved ændring af størrelse på objektet fra midten

Alternativ-Skift-træk et vælgehåndtag

Roter objektet

Kommando-træk et vælgehåndtag

Roter objektet 45°

Tryk på Skift under rotationen

Roter objektet vha. det modstående håndtag (i stedet for midten)

Alternativ-Kommando-træk et vælgehåndtag

Roter objektet 45° vha. det modstående håndtag (i stedet for midten)

Alternativ-Skift-Kommando-træk et vælgehåndtag

Slå hjælpelinjer fra under flytning af et objekt

Kommando-træk

Afmask eller fjern afmaskning af objektet

Skift-Kommando-M

Skjul værktøjer til afmaskning

Retur, Enter eller dobbeltklik

Vis værktøjer til afmaskning

Dobbeltklik på det afmaskede billede

Åbn genvejsmenuen til det valgte emne

Ctrl-klik på emnet

Afslut tekstredigering, og vælg objektet

Kommando-Retur

Definer objekt som et medieeksempel

Ctrl-Alternativ-Kommando-I

Arbejde med tabeller

Handling

Genvej

Tilføj en række over de valgte celler

Alternativ-pil op

Tilføj en række under de valgte celler

Alternativ-pil ned

Tilføj en kolonne til højre for de valgte celler

Alternativ-højrepil

Tilføj en kolonne til venstre for de valgte celler

Alternativ-venstrepil

Tilføj eller fjern rækker og kolonner med indhold

Alternativ-træk knappen til størrelsesændring

Indsæt en række i slutningen af tabellen

Vælg en celle i den nederste række, og tryk på Retur

Indsæt en kolonne i højre side af tabellen

Vælg en celle i kolonnen længst til højre, og tryk på Tab

Vælg en hel række eller kolonne

Klik i tabellen, og klik derefter i bogstavlinjen til kolonnen eller tallinjen til rækken

Vælg ekstra rækker

Skift–pil op eller Skift–pil ned

Vælg ekstra kolonner

Skift–højrepil eller Skift–venstrepil

Vælg ekstra celler

Skift-klik

Vælg kun indholdsceller i en række eller kolonne

Dobbeltklik i bogstavlinjen til kolonnen eller tallinjen til rækken

Stop omorganiseringen af rækker og kolonner

Tryk på esc, mens du trækker

Vælg en tabel fra et cellevalg

Kommando-Retur

Vælg alt indholdet i en tabel

Kommando-A

Slet den valgte tabel eller indholdet af valgte celler

Slet

Begræns bevægelsen af tabellen, og lås til hjælpelinjer

Skift-træk tabellen

Erstat indholdet af den valgte celle med indholdet af modtagercellen

Træk den valgte celle til en anden celle

Kopier indholdet af den valgte celle til modtagercellen

Alternativ-træk den valgte celle til en anden celle

Kopier celleformat

Alternativ-Kommando-C

Indsæt celleformat

Alternativ-Kommando-V

Indsæt og bevar modtagertekstens format

Ctrl-Skift-Kommando-V

Vælg en celle

Klik i en celle i en valgt tabel (dobbeltklik i en celle i en tabel, der ikke er valgt)

Rediger en celle

Alternativ-Retur

Fremhæv rækken og kolonnen i en celle

Tryk på Alternativ, mens du holder markøren over en celle

Åbn en lokalmenu i en valgt celle

Mellemrumstast

Føj en celle til (eller fjern den fra) det valgte

Kommando-klik i en valgt eller ikke valgt celle

Juster automatisk celleindhold

Alternativ-Kommando-U

Stop redigering af celle, og vælg cellen

Kommando-Retur

Stop redigering af cellen, og vælg tabellen

Kommando-Retur to gange

Flyt den valgte tabel et punkt

Tryk på en piletast

Flyt den valgte tabel ti punkter

Tryk på Skift og en piletast

Vælg den næste celle, eller tilføj en ny række, hvis sidste celle er valgt

Tabulator

Vælg den forrige celle

Skift-Tab

Vælg cellen nedenfor

Retur

Vælg cellen ovenfor

Skift-Retur

Vælg cellen til venstre, højre, opad eller nedad

Tryk på en piletast (fra en valgt celle)

Udvid de valgte celler med en celle

Tryk på Skift og en piletast (fra en valgt celle)

Vælg det overordnede emne til det aktuelle valg

Kommando-Retur

Indsæt en tabulator under redigering af tekst eller en formel

Alternativ-Tab

Indsæt et linjeskift (blødt linjeskift), når du redigerer tekst i en celle

Ctrl-Retur

Indsæt et afsnitsskift (hårdt linjeskift), når du redigerer tekst i en celle

Retur

Åbn Formelværktøj til valgt celle uden formler

Lighedstegn (=)

Åbn Formelværktøj til den celle, der indeholder en formel eller et formateret tal

Dobbeltklik eller Alternativ-Retur

Indsæt formelresultater

Skift-Kommando-V

Arkiver ændringer i Formelværktøj

Retur eller Tab

Annuller ændringer i Formelværktøj

Esc (Escape)

Rediger diagramdata

Handling

Genvej

Rediger diagramdata

Skift-Kommando-D

Opret cellereferencer i formler

Handling

Genvej

Naviger til, og vælg en enkelt tabelcelle

Tryk på Alternativ og en piletast

Udvid eller formindsk en valgt cellereference

Tryk på Alternativ-Skift og en piletast

Naviger til den første eller sidste celle (ikke overskriftscelle) i en række eller kolonne

Tryk på Alternativ-Kommando og en piletast

Indsæt et linjeskift

Alternativ-Retur

Indsæt en tabulator

Alternativ-Tab

Anfør absolutte og relative egenskaber til valgte cellereferencer

Tryk på Kommando-K eller Skift-Kommando-K for at flytte frem og tilbage gennem muligheder

Anfør absolutte og relative egenskaber til de første og sidste celler i valgte cellereferencer

Tryk på Alternativ-Kommando-K eller Alternativ-Skift-Kommando-K for at flytte frem og tilbage gennem muligheder

Arbejd med figurer, der kan redigeres

Handling

Genvej

Tillad redigering af en speciel figur

Dobbeltklik på kanten af figuren

Tegn en speciel figur med blyantværktøjet

Alternativ-Skift-Kommando-P

Flyt et punkt i en figur, der kan redigeres

Træk punktet til et andet sted

Slet et punkt i en figur, der kan redigeres

Klik på punktet, og tryk derefter på Slet

Føj et skarpt punkt til en figur, der kan redigeres

Kommando-træk midterpunktet af en streg

Føj et glat punkt til en figur, der kan redigeres

Træk midterpunktet af en streg

Føj et Bézier-punkt til en figur, der kan redigeres

Alternativ-træk midterpunktet af en streg

Gør et kurvepunkt på en figur, der kan redigeres, til et hjørnepunkt

Dobbeltklik på det kurvede punkt

Skift facon på kurven på et glat punkt

Træk stregen ved siden af det glatte punkt

Skift facon på kurven på et Bézier-punkt

Klik på et Bézier-punkt, træk derefter i håndtaget

Generelt

Handling

Genvej

Start diktering

Tryk på Fn to gange

Åbn et nyt regneark

Kommando-N

Vælg en skabelon, og opret et nyt regneark

Enter

Åbn et eksisterende regneark

Kommando-O

Luk skabelonvælgeren

Esc

Arkiver et regneark

Kommando-S

Arkiver som

Alternativ-Skift-Kommando-S

Afslut redigering af regnearket eller navn på ark

Retur

Dubler et regneark

Skift-Kommando-S

Afslut redigering af regnearkets eller arkets navn, og gendan det originale navn

Esc (Escape)

Udskriv et regneark

Kommando-P

Skift til det forrige ark

Kommando-Skift-Æ

Skift til det næste ark

Kommando-Skift-Ø

Skift til det første ark

Alternativ-Kommando-Skift-Æ

Skift til det sidste ark

Alternativ-Kommando-Skift-Ø

Rul en side op i udskriftsoversigt

Page up

Rul en side ned i udskriftsoversigt

Page down

Se et eksempel på et ark eller regneark

Alternativ-Kommando-P

Åbn Hjælp til Numbers

Kommando-Skift-spørgsmålstegn (?)

Luk et vindue

Kommando-W

Luk alle vinduer

Alternativ-Kommando-W

Minimer et vindue

Kommando-M

Minimer alle vinduer

Alternativ-Kommando-M

Start fuld skærm

Kommando-ctrl-F

Zoom ind

Kommando–højre vinkelparentes (>)

Zoom ud

Kommando-venstre vinkelparentes (<)

Vis indstillingsvinduet

Kommando-komma (,)

Zoom til det valgte

Skift-Kommando-0

Vend tilbage til faktisk størrelse

Kommando-0

Vis regnearkslinealerne

Kommando-R

Skift regnearkets retning (liggende eller stående)

Kommando-Alternativ-R

Vis farvevinduet

Kommando-Skift-C

Vis eller skjul værktøjslinjen

Kommando-Alternativ-T

Skift rækkefølge på et emne på værktøjslinjen

Kommando-træk

Fjern et emne fra værktøjslinjen

Kommando-træk væk fra værktøjslinjen

Skjul eller vis infovinduer

Alternativ-Kommando-I

Skjul Numbers

Kommando-H

Skjul andre vinduer

Kommando-Alternativ-H

Fortryd den seneste handling

Kommando-Z

Gentag den seneste handling

Kommando-Skift-Z

Slut Numbers

Kommando-Q

Slut Numbers, og lad vinduer være åbne

Alternativ-Kommando-Q