Juster et objekts udseende

Du kan justere et objekts udseende ved at ændre dets rammer, fyldfarve, skygge m.m. Numbers indeholder mange færdige objektformater – koordinerede sæt af farver, rammer og skygger – som er designet til at passe til et regnearks skabelon. Du kan hurtigt ændre udseende på et objekt ved at anvende et af disse formater, og du kan også vælge mellem et udvalg af ekstra muligheder til tilpasning af objektets udseende.

Anvend et format på et objekt

 • Vælg et objekt, og klik derefter på et format øverst i vinduet Format i Info om format.

  Klik på venstre- eller højrepil for at se flere formater.

Juster et objekts gennemsigtighed

 1. Vælg et objekt.

 2. Træk mærket Opacitet i vinduet Format i Info om format.

Tilføj eller rediger et objekts ramme

 1. Vælg et objekt.

 2. Klik på trekanten ved siden af Ramme i vinduet Format i Info om format, og vælg derefter en type ramme på lokalmenuen.

 3. Brug betjeningsværktøjerne til at justere rammens udseende (muligheder afhænger af det valgte rammetype).

Udfyld en figur med en farve eller et farveforløb

Du kan udfylde figurer, tekstfelter og andre objekter med en dækkende farve eller med et farveforløb (to eller flere farver, der blandes ind i hinanden). Du kan vælge farver og farveforløb, der er designet til skabelonen, eller vælge mellem hele udvalget af farver for at oprette dit eget fyld.

 1. Vælg en figur.

 2. I vinduet Format i Info om format skal du gøre et af følgende:

  • Brug en farve eller et farveforløb, der passer med skabelonen: Klik i farvefeltet ud for Udfyld, og vælg en farve eller et farveforløb.

  • Brug et farveforløb med to farver til udfyldning: Klik på trekanten Udfyld, vælg Fyld til farveforløb på lokalmenuen, og vælg derefter farver. Den venstre side af farvefeltet viser farver, der passer til skabelonen; farvehjulet åbner farvevinduet, hvor du kan vælge alle farver.

  • Brug et specielt farveforløb: Klik på trekanten Udfyld, vælg Avanceret fyld til farveforløb på lokalmenuen, og klik på kvadratet farvestop under mærket for at vælge farver. Du kan bruge mærket i farvestop og bruge andre værktøjer til at ændre blandingen, vinklen og retningen på farveforløbet.

   Betjeningsmuligheder til udfyldning af objekter med farve

Arkiver et specielt fyld

Du kan arkivere et specielt fyld, så du kan bruge det igen.

 1. Vælg en figur med det fyld, du vil arkivere.

 2. Klik på farvefeltet ved siden af Udfyld i vinduet Format i Info om format.

  Et vindue til valg af fyld vises.

 3. Træk fyldet i feltet Nuværende fyld til et andet felt i vinduet for at erstatte det.

  Visse typer fyld kan ikke erstattes. Du ændrer de typer fyld, du kan erstatte, ved at klikke på lokalmenuen for fyldtype og vælge en anden mulighed (f.eks. Avanceret fyld til farveforløb).

Føj et billedfyld til en figur

Du kan fylde figurer, tekstfelter og andre objekter med et billede.

 1. Vælg en figur.

 2. Klik på trekanten ved siden af Udfyld i vinduet Format i Info om format.

 3. Vælg Billedfyld eller Avanceret billedfyld, hvis du vil føje en tone til billedet, på lokalmenuen.

 4. Klik på Vælg, naviger til dine fotografier og dobbeltklik derefter på et billede for at tilføje det.

 5. Hvis du vælger Avanceret billedfyld til at oprette et tonet billede, skal du klikke på farvefeltet (til højre for knappen Vælg) for at vælge en farvetone.

  Træk mærket Opacitet i farvevinduet for at gøre tonen mørkere eller lysere.

 6. Du ændrer, hvordan billedet udfylder objektet, ved at vælge en mulighed på lokalmenuen over knappen Vælg:

  • Original størrelse: Anbringer billedet inden i objektet uden at ændre billedets originale dimensioner.

  • Stræk: Justerer billedets størrelse efter objektets mål.

  • Side om side: Gentager billedet inden i objektet.

  • Skaler til udfyldning: Forstørrer eller formindsker billedet for ikke at efterlade nogen plads omkring billedet.

  • Skaler til kant: Tilpasser billedets størrelse, så det passer så godt til objektets dimensioner som muligt.

Tilføj en skygge

Du kan føje en skygge til diagramserier, figurer, tekstbokse og billeder.

 1. Vælg en figur, et tekstfelt eller et billede.

 2. Klik på trekanten ved siden af Skygge i vinduet Format i Info om format, og vælg derefter en type skygge på lokalmenuen.

  • Skygge: Får objektet til at se ud, som om det svæver over arket.

  • Skygge ved kontakt: Får objektet til at se ud, som om det står på arket.

  • Buet skygge: Får objektet til at se ud, som om kanterne er bukkede.

 3. Juster et af følgende for at ændre skyggens udseende:

  • Sløring: Blødheden på en skygges kant.

  • Forskydning: Afstanden mellem skyggen og objektet eller teksten.

  • Vinkel: Skyggens vinkel.

  • Perspektiv: Vinklen på lyskilden på en kontaktskygge.

Tilføj en refleksion

Du kan føje en refleksion til diagramserier, figurer, tekstbokse og billeder.

 1. Vælg en figur, et tekstfelt eller et billede.

 2. I vinduet Format i Info om format skal du vælge afkrydsningsfeltet Refleksion og derefter trække mærket, som vises, for at gøre refleksionen mere eller mindre synlig.