Juster og anbring objekter

Brug hjælpelinjer til justering og afstand til at hjælpe dig med at anbringe objekter præcist på et ark. Når hjælpelinjer er slået til, vises de, når du trækker et objekt på et ark rettet ind efter eller med samme afstand til et andet objekt. Du kan slå hjælpelinjerne til og fra efter behov.

Hjælpelinjer over to objekter

Du kan føje dine egne hjælpelinjer til et ark og placere dem, hvor du vil. Disse hjælpelinjer forbliver synlige, mens du arbejder.

Du kan også angive et objekts position vha. dets X- og Y-koordinater.

Slå hjælpelinjer til

 1. Vælg Numbers > Indstillinger (på Numbers-menuen øverst på skærmen), og klik på Linealer.

 2. Vælg en af de tre typer hjælpelinjer til justering:

  • Midterhjælpelinjer: Angiver, når et objekts midte er justeret med et andet objekts midte eller arkets midte.

  • Kanthjælpelinjer: Angiver, når et objekts kanter er justeret med et andet objekts kanter eller en kant på arket.

  • Hjælpelinjer til størrelsesændring: Angiver, når et objekt passer med et andet objekts størrelse i et bestemt mål (f.eks. højde).

  • Afstandshjælpelinjer: Viser, når tre eller flere objekter er anbragt i samme afstand fra hinanden på en linje.

Du kan også ændre farven på hjælpelinjerne. Klik på farvefeltet ved siden af Hjælpelinjer i vinduet Linealer, og vælg derefter en farve.

Vis linealer

Du kan vise eller skjule linealer for at få hjælp til at placere og justere objekter i et ark. Gør et af følgende:

 • Vis eller skjul linealer: Vælg Oversigt > Vis linealer eller Oversigt > Skjul linealer (på Oversigtmenuen øverst på computerskærmen). Du kan også bruge tastaturgenvejen Kommando-R.

 • Skift linealenheder: Vælg Numbers > Indstillinger (på Numbers-menuen øverst på skærmen), og klik på Linealer. Vælg en måleenhed på lokalmenuen Linealenheder.

 • Vis størrelses- og positionskoordinater, når objekter flyttes: Vælg Numbers > Indstillinger, og klik derefter på Linealer. Vælg afkrydsningsfeltet til størrelse og position.

Tilføj vedvarende hjælpelinjer

Du kan tilføje dine egne hjælpelinjer til et ark for at få hjælp til at oprette et bestemt layout. Du kan tilføje lige så mange, du ønsker, og placere og justere dem efter behov. Hjælpelinjer er unikke for hvert ark i et regneark.

Hvis du vil tilføje vedvarende hjælpelinjer i et ark, skal du have linealer vist.

Gør et af følgende:

 • Tilføj en vandret hjælpelinje: Træk ned fra den øverste lineal.

 • Tilføj en lodret hjælpelinje: Træk til højre fra den venstre lineal.

 • Flyt en hjælpelinje: Træk en hjælpelinje for at ændre dens position.

Du kan også ændre farven på hjælpelinjerne. Vælg Numbers > Indstillinger, og klik derefter på Linealer. Klik på farvefeltet ved siden af Hjælpelinjer, og vælg derefter en farve.

Fjern, skjul eller slet alle vedvarende hjælpelinjer

Gør et af følgende:

 • Fjern en vandret hjælpelinje: Træk den til øverst i arket.

 • Fjern en lodret hjælpelinje: Træk den til venstre i arket.

 • Skjul alle hjælpelinjer: Vælg Oversigt > Hjælpelinjer > Skjul hjælpelinjer (på Oversigtmenuen øverst på computerskærmen).

  Hvis du vil se alle hjælpelinjer, skal du vælge Oversigt > Hjælpelinjer > Vis hjælpelinjer (på Oversigtmenuen øverst på computerskærmen).

 • Slet alle hjælpelinjer: Vælg Oversigt > Hjælpelinjer > Slet alle hjælpelinjer på ark (på Oversigtmenuen øverst på computerskærmen).

Juster et objekt vha. x- og y-koordinater

 1. Vælg et objekt.

 2. I vinduet Organiser i Info om format skal du indtaste x- og y-værdier i felterne Position.

  X-værdien måles fra arkets venstre kant til objektets øverste venstre hjørne.

  Y-værdien måles fra arkets øverste kant til objektets øverste venstre hjørne.

Juster objekter langs med en kant af arket

Du kan justere alle dine objekter med kanten af et ark.

 1. Vælg et objekt, eller Skift-klik for at vælge flere objekter.

 2. I vinduet Organiser i Info om format skal du vælge en mulighed på lokalmenuen Juster.

  Hvis der er valgt to eller flere objekter, justeres objekterne i forhold til det objekt, der er tættest på den valgte retning. Hvis du f.eks. justerer tre objekter til venstre, flyttes objektet længst til venstre ikke, og det andet objekt rettes ind i forhold til det.

Anbring objekter med samme afstand

Du kan placere objektet, så der er lige stor afstand mellem objekter på en vandret eller lodret akse.

 1. Vælg tre eller flere objekter.

 2. I vinduet Organiser i Info om format skal du vælge en mulighed på lokalmenuen Fordel:

  • Ensartet: Objekter anbringes med lige stor afstand langs både de vandrette og lodrette akser.

  • Vandret: Objekter fordeles ensartet langs en vandret akse.

  • Lodret: Objekter fordeles ensartet langs en lodret akse.

Flyt et objekt et punkt ad gangen

Du kan skubbe et objekt for at flytte det i intervaller på et enkelt punkt.

 • Vælg et objekt, og tryk på en piletast.