Lagdel, grupper og lås objekter

Du kan overlappe objekter og tekst og flytte dem individuelt højere (fremad) eller lavere (bagud) i stakken.

Du kan gruppere flere objekter, så du kan flytte, ændre størrelse på eller rotere dem som en enkelt enhed.

Hvis du vil undgå at flytte, redigere eller slette et objekt ved et uheld, kan du låse det.

Skift rækkefølge på objekter i lag

 1. Vælg et objekt.

 2. I vinduet Organiser i Info om format skal du gøre et af følgende:

  • Flyt objektet et lag op eller ned: Klik på Fremad eller Tilbage.

  • Flyt objektet helt til toppen eller bunden af stakken: Klik på Forrest eller Bagerst.

Grupper og ophæv gruppering af objekter

 1. Skift-klik for at vælge flere objekter.

 2. I vinduet Organiser i Info om format skal du klikke på Grupper (eller vælge Organiser > Grupper i Organisermenuen øverst på skærmen).

  Hvis Grupper er utydelig, skal du kontrollere, at hvert objekt er fastgjort til siden og ikke teksten.

Hvis du vil ophæve gruppering af et objekt, skal du vælge det og derefter vælge Organiser > Ophæv gruppe. Hvis Ophæv gruppe er utydelig, skal du kontrollere, at objektet ikke er låst.

Tip: Du kan også ctrl-klikke på objekter og vælge Grupper eller Ophæv gruppe på genvejsmenuen.

Lås og lås objekter op

 1. Vælg et eller flere objekter.

 2. I vinduet Organiser i Info om format skal du klikke på Lås (eller vælge Organiser > Lås i Organisermenuen øverst på computerskærmen).

  Låste objekter har utydelige vælgehåndtag

Du låser et objekt op ved at vælge det og derefter klikke på Lås op i vinduet Organiser i Info om format (eller vælge Organiser > Lås op).