Skift størrelse på, roter og spejlvend et objekt

Du kan ændre størrelse på alle objekter. Det er kun figurer, tekstfelter og billeder, der kan roteres eller spejlvendes.

Skift størrelse på et objekt

Objekt med vælgehåndtag
 1. Vælg et objekt.

 2. Gør et af følgende:

  • Skift størrelse på et objekt: Træk dets vælgehåndtag.

  • Skift størrelse på et objekt, og bevar dets proportioner: Tryk på Skiftetasten, mens du trækker et vælgehåndtag.

  • Skift størrelse på et objekt til bestemte mål: I vinduet Organiser i Info om format skal du bruge værktøjerne Bredde og Højde eller indtaste værdier i felterne Bredde og Højde.

Hvis du altid vil have faste formater, når du ændrer størrelse på et valgt objekt, skal du vælge afkrydsningsfeltet “Fast format” i vinduet Organiser i Info om format.

Roter en figur, et tekstfelt og et billede

 1. Vælg figuren, tekstfeltet eller billedet.

 2. I vinduet Organiser i Info om format skal du trække hjulet Roter eller indtaste en gradværdi i det tilstødende felt for at angive den vinkel, som valget skal roteres med.

Tip: Du kan også trykke på Kommandotasten, mens markøren er over et vælgehåndtag, og derefter trække for at rotere .

Spejlvend en figur, et tekstfelt og et billede

 1. Vælg en figur, et tekstfelt eller et billede.

 2. I vinduet Organiser i Info om format skal du klikke på en knap til spejlvending for at spejlvende et objekt lodret eller vandret.