Tilføj video og lyd

Du kan føje video og lyd – et musikarkiv, en spilleliste fra iTunes-biblioteket eller et lydklip – til et ark.

Bemærk: Lyd- og videoarkiver skal være i et format, som QuickTime understøtter. Hvis du ikke kan tilføje et arkiv, skal du første prøve at bruge iMovie, QuickTime Player eller Compressor til at konvertere arkivet til et understøttet format. Yderligere oplysninger finder du under Medieformater understøttet af QuickTime Player.

Tilføj video og lyd

 • Gør et af følgende:

  • Træk et mediearkiv fra Finder til et sted på arket eller til et billedeksempel.

  • Klik på Medier Knappen Medier på værktøjslinjen, vælg Fotos, Musik eller Film, og vælg derefter et arkiv. Træk arkivet til arket.

Juster medieafspilning

 1. Klik på lyd- eller videoarkivet på arket.

 2. I vinduet Lyd eller Film i info om Format skal du trække mærket Lydstyrke for at justere lydstyrken på afspilningen.

 3. Klik på trekanten ved siden af Rediger lyd eller Rediger film, og træk derefter mærket Tilpas for at ændre længden på lyden eller videoen.

 4. Vælg en mulighed på lokalmenuen Gentag:

  • Ingen: Medier afspilles en gang, og stopper derefter.

  • Sløjfe: Medier afspilles hele tiden på siden, indtil du flytter til den næste side.

  • Afspil sløjfe frem og tilbage: Medier afspilles forlæns og afspilles derefter baglæns. Medier afspilles forlæns og baglæns, indtil der skiftes side.