Tilføj eller slet et diagram
Tilføj og slet diagrammer Du kan vise dine data i 2D- og 3D-diagrammer samt interaktive…

Punkt- og boblediagrammer
Opret punkt- og boblediagrammer Punktdiagrammer viser data som punkter, og de kræver mindst to kolonner…

Interaktive diagrammer
Opret et interaktivt diagram Et interaktivt diagram præsenterer data i stadier, så du kan fremhæve…

Flyt, skift størrelse på og roter et diagram
Du kan bearbejde diagrammer på dit ark, så det kommer til at se ud, som…

Ændre diagramdata
Skift diagrammets datareferencer Du kan altid ændre et diagrams datareferencer. Du kan tilføje og fjerne…

Juster et diagrams markeringer og mærker
Du kan føje flere typer diagrammarkeringer og aksemærker til dine diagrammer. Du kan ændre deres…

Rediger et diagrams type
Skift type til et diagram Du kan ændre et diagram fra en type til en…

Rediger et diagrams udseende
Du kan ændre udseendet af et diagram ved at anvende et andet format i det,…

Arkiver et dokument som et nyt format
Hvis du tilpasser udseendet på et diagram og vil bruge de samme ændringer igen i…