Skift diagrammets datareferencer

Du kan altid ændre et diagrams datareferencer. Du kan tilføje og fjerne hele dataserier eller redigere en dataserie ved at tilføje eller slette bestemte data fra det.

Når du redigerer et diagrams datareferencer, vises Symbol for diagramreference på fanen i hvert ark, der indeholder data brugt i dette diagram.

Symbol, der viser, at der refereres til en tabel på dette ark i det diagram, hvis data du redigerer

Hvis du ikke kan redigere et diagram, kan det være låst. Lås det op for at foretage ændringer.

Tilføj, slet og rediger en dataserie

 1. Vælg diagrammet, klik på Rediger referencer for data, og gør derefter et af følgende i tabellen med dataene:

  • Fjern en dataserie: Klik på den farvede prik for den række eller kolonne, der skal slettes, og tryk derefter på Slet.

  • Tilføj en hel række eller kolonne som en dataserie: Klik i dens overskriftscelle. Hvis rækken eller kolonnen ikke har en overskriftscelle, skal du trække for at vælge cellerne.

   Hvis diagrammet bruger rækker som serier, kan du kun tilføje rækker; hvis det bruger kolonner som serier, kan du kun tilføje kolonner.

  • Tilføj data fra et udsnit af celler: Træk over tabelcellerne.

  • Tilføj eller fjern data fra en eksisterende dataserie: Klik på den farvede prik for rækken eller kolonnen, og træk derefter hjørnet af valgfeltet for at inkludere de ønskede celler.

 2. Klik på OK på linjen nederst i vinduet.

Skift rækker og kolonner som dataserie

Når du tilføjer et diagram, definerer Numbers standarddataserier til det. Hvis en tabel er kvadratisk, eller hvis den er bredere, end den er høj, er tabelrækkerne i de fleste tilfælde standardserien. Ellers er det kolonnerne, der er standardserien. Du kan ændre, om rækker eller kolonner skal være en dataserie.

 1. Vælg diagrammet.

 2. Vælg Tegn kolonner som serier eller Tegn rækker som serier på lokalmenuen på den nederste linje.

  Søjle, der viser muligheder til tegning af rækker eller kolonner som serier
 3. Klik på OK.

Inkluder skjulte data i et diagram

I en tabel kan du skjule rækker og kolonner og filtrere data. Når du bruger en tabel med skjulte eller filtrerede data til at fremstille et diagram, kan du vælge at tegne de data i diagrammet. Som standard inkluderes skjulte data ikke.

 1. Vælg diagrammet.

 2. I vinduet Diagram i Info om format skal du vælge afkrydsningsfeltet Skjulte data under Valg til diagram.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du skjuler tabelrækker eller -kolonner i Tilføj og flyt rundt på tabelrækker og -kolonner.

Se også