Arkiver et dokument som et nyt format

Hvis du tilpasser udseendet på et diagram og vil bruge de samme ændringer igen i andre diagrammer, kan du oprette et nyt diagramformat. Det nye format arkiveres sammen med de forindstillede diagramformater, der følger med skabelonen.

Arkiver et dokument som et nyt format

 1. Vælg diagrammet med de ændringer, du vil arkivere som et ny format.

 2. I vinduet Diagram i Info om format skal du navigere til det sidste vindue med diagramformater ved at klikke på trekanten til højre.

 3. Klik på Knappen Tilføj format for at tilføje dit format.

 4. Hvis der er mindre end seks serier i diagrammet, vises en dialog. Vælg en mulighed:

  • Alle serieformater: Forbind alle tilgængelige serieformater med diagrammet.

  • Kun synlige serieformater: Behold kun de synlige serieformater i diagrammet.

 5. Klik på OK.

Organiser og slet diagramformater

Du kan ændre rækkefølgen på formaterne i vinduet Diagram.

 1. Klik på og hold det format, du vil flytte, nede, indtil det blinker.

 2. Træk formatet til en ny placering.

  Du flytter et format fra et vindue til et andet ved trække det over en pil for at åbne det andet vindue og derefter trække formatet til den ønskede placering.

Du sletter et format ved at ctrl-klikke på det og derefter vælge Slet format.

Erstat diagramformater

Du ændrer hurtigt udseendet på alle diagrammer med det samme format ved at omdefinere formatet og anvende det igen på alle diagrammerne.

 1. Vælg et af de diagrammer, hvis format du vil ændre, og rediger dets udseende, så det ser ud, som du vil have det.

 2. Vælg det diagram, du lige ændrede (hvis du har fravalgt det).

 3. I vinduet Diagram i Info om format skal du ctrl-klikke på formatet og vælge Omdefiner format fra det valgte.

 4. Hvis der er mindre end seks serier i diagrammet, vises en dialog. Vælg en mulighed:

  • Alle serieformater: Forbind alle tilgængelige serieformater med diagrammet.

  • Kun synlige serieformater: Behold kun de synlige serieformater i diagrammet.

 5. Klik på OK.

  Alle diagrammer, der bruger formatet, opdateres med det nye format.

Det nye diagramformat føjes til diagramformaterne øverst i vinduet Diagram. Du kan organisere disse formater, lige som du ønsker, og du kan erstatte dem.