Flyt, skift størrelse på og roter et diagram

Du kan bearbejde diagrammer på dit ark, så det kommer til at se ud, som du vil have det.

Flyt et diagram

  • Træk diagrammet til det ønskede sted på arket.

    Når du trækker, hjælper gule hjælpelinjer dig med at anbringe diagrammet i forhold til andre objekter på arket. Hjælpelinjer er som standard slået til i Numbers. Du kan slå dem fra i vinduet Linealer i indstillingerne til Numbers.

Juster størrelsen på et diagram

  • Vælg diagrammet, og træk i vælgehåndtagene (de hvide kvadrater) på diagrammets ramme for at gøre diagrammet større eller mindre.

Hvis du vil indstille en bestemt størrelse til et diagram, skal du klikke et vilkårligt sted i diagrammet. Skriv værdier i felterne Bredde og Højde i vinduet Organiser i Info om format.

Roter et 3D-diagram

Du kan rotere et 3D-diagram for at justere dets vinkel og retning.

  1. Vælg diagrammet.

  2. Træk rotationsmærket Rotationsmærke på diagrammet for at rotere det, indtil det har den ønskede retning.

Hvis du ikke kan redigere et diagram, kan det være låst. Hvis du vil redigere diagrammet, skal det først låses op.