Juster et diagrams markeringer og mærker

Du kan føje flere typer diagrammarkeringer og aksemærker til dine diagrammer. Du kan ændre deres udseende for at gøre opmærksom på dine data.

Diagram med værdimærker på akse, netlinjer, kategorimærker og signaturforklaring

Hvis du vil redigere et diagram, skal du sørge for, at det er låst op.

Rediger diagrammets titel

Diagrammer har en eksempeltitel (Titel), der er skjult som standard. Du kan vise diagramtitlen og ændre den.

 1. Vælg diagrammet.

 2. Vælg afkrydsningsfeltet Titel i vinduet Diagram i Info om format.

 3. Dobbeltklik på eksempeltitlen, og skriv din egen.

 4. Du ændrer titlens udseende, f.eks. skrift, størrelse og farve, ved at dobbeltklikke på titlen igen og derefter bruge værktøjerne i vinduet Titel på diagram i Info om format til at foretage ændringer.

Hvis du ikke kan se en titel, er den skjult. Du viser titlen ved at klikke et vilkårligt sted i diagrammet. I vinduet Diagram i Info om format skal du vælge afkrydsningsfeltet Titel under Valg til diagram.

Tilføj og rediger værdimærker i diagrammer

Søjle- kolonne-, linje-, område- og lagkagediagrammer har mærker, der viser værdien af bestemte datapunkter. Som standard er disse værdimærker skjult i nye diagrammer, men du kan gøre dem synlige og vælge et format (f.eks. tal, valuta eller procent) til dem, ændre deres skrift og farve m.m.

 1. Vælg diagrammet.

 2. Klik på trekanten ved siden af Værdimærker i vinduet Serie i Info om format, og vælg derefter et talformat på lokalmenuen.

  Hvis værdimærkerne skal passe til formatet på de originale data i tabellen, skal du vælge Samme som kildedata.

  Bemærk: Du kan oprette et specielt format til værdimærker til visning af tal eller data og tid. Når du opretter et specielt mærke, registrerer Numbers automatisk typen på dataserien: Tal eller Dato & tid. Du finder oplysninger om, hvordan du opretter et specielt format, i Opret et specielt celleformat.

 3. Brug de andre kontrolmuligheder til at foretage flere justeringer af mærkerne:

  • Tilføj et suffiks eller præfiks. Alt, hvad du skriver, føjes til mærket som et præfisk eller suffiks.

  • Vælg en mulighed på lokalmenuen Placering for at anføre, hvor tallene skal vises i diagrammet. Hvis boblediagrammet har overlappende bobler, er Vis mærker forrest valgt som standard, så alle mærker vises foran boblerne. Fravælg Vis mærker forrest for at vise hvert mærke foran sin boble, men potentielt bag andre bobler.

 4. Hvis du vil ændre skrift, farve og format på mærkerne, skal du klikke på et af værdimærkerne i diagrammet.

  Alle værdimærkerne til den serie vælges.

 5. Brug indstillingerne i vinduet Værdimærker i Info om format til at foretage ændringer.

  Det er kun mærkerne til den valgte dataserie, der ændres. Hvis du vil ændre mærkerne til en anden serie, skal du klikke på et af dens mærker og derefter foretage ændringer.

  Du vælger flere serier ved at vælge en og derefter Kommando-klikke på en anden. Du vælger alle serier ved at vælge en og derefter trykke på Kommando-A.

Hvis du ændrer skrift til hele diagrammet, ændres skriften til værdimærkerne også.

Tilføj og rediger mærker til stykker af lagkagediagrammer

 1. Vælg diagrammet.

  Hvis du kun vil foretage ændringer af et lagkagestykke, skal du klikke på det.

 2. Klik på trekanten ved siden af Mærker i vinduet Stykke i Info om format, og gør derefter et af følgende:

  • Vis datapunktmærker: Vælg afkrydsningsfeltet Datapunktnavne.

  • Vis dataværdier: Vælg afkrydsningsfeltet Værdier.

  • Skift talformat: Vælg et format på lokalmenuen Format på værdidata.

   Hvis værdimærkerne skal passe til formatet på de originale data i tabellen, skal du vælge Samme som kildedata.

 3. Brug de andre kontrolmuligheder til at foretage flere justeringer af mærkerne:

  • Tilføj et suffiks eller præfiks: Alt, hvad du skriver, føjes til mærket som et præfisk eller suffiks.

  • Skift placering af mærkerne: Juster mærket Afstand fra midte for at anføre, hvor tallene skal vises.

Vis fejllinjer

Fejllinjer vises som små mærker, hvis længde viser graden af usikkerhed i forbindelse med en given dataserie (dataenes spredning). Disse linjer giver dig et generelt indtryk af af dataenes nøjagtighed.

 1. Vælg diagrammet.

 2. Klik på trekanten ved siden af Fejllinjer i vinduet Serie i Info om format, og vælg derefter en type fejllinje på lokalmenuen.

 3. Vælg, hvordan fejlværdier skal beregnes, på den anden lokalmenu, og juster evt. udsnittet.

 4. Hvis du vil ændre udseendet på fejllinjer, skal du klikke på en.

  Alle fejllinjer til elementer i den samme serie vælges.

 5. Brug indstillingerne under Linjeformat og Skygge i vinduet Fejllinje i Info om format til at foretage ændringer.

  Gentag trin 4 og 5 for at ændre udseendet på fejllinjerne til andre serier.

Vis tendenslinjer

Tendenslinjer viser dataenes generelle retning (eller tendens). Tendenslinjer bruges mest, når der skal træffes beslutninger om økonomiske investeringer.

 1. Vælg diagrammet.

 2. Klik på trekanten ved siden af Tendenslinjer i vinduet Serie i Info om format, og vælg derefter en type tendenslinje på lokalmenuen.

 3. Gør et af følgende:

  • Vis navne på tendenslinjerne: Vælg afkrydsningsfeltet Navn, og skriv et navn i feltet. Det navn, du skriver, vises på alle tendenslinjer i diagrammet. Du ændrer et navn ved at dobbeltklikke på det i diagrammet og derefter skrive et nyt.

  • Vis ligningen eller kvadratværdien af R: Vælg afkrydsningsfeltet Vis ligning eller Vis R2-værdi.

 4. Hvis du vil ændre udseendet på en tendenslinje, skal du klikke på linjen, så du kan se de hvide prikker i begge ender, og derefter bruge indstillingerne under Streg og Skygge i vinduet Tendenslinje i Info om format til at foretage ændringer.

Rediger mærker på diagramakser og netlinjer

De fleste typer af diagrammer har aksemarkeringer, som du kan ændre på forskellige måder. Du kan vælge, hvilke mærker der skal vises på en akse, mærkernes vinkel, udsnittet og en frekvens til mærkerne m.m. Du kan også vælge, om der skal vises netlinjer i diagrammerne, og vælge deres udseende.

 1. Vælg diagrammet.

 2. I vinduet Akse i Info om format skal du gøre et af følgende:

  • Rediger markeringer på værdiaksen: Klik på Værdi (Y) øverst i vinduet.

  • Rediger markeringer på kategoriaksen: Klik på Kategori (X) øverst i vinduet.

 3. Brug indstillingerne i vinduet til at foretage de ønskede justeringer.

  Hvis du vil se alle mulighederne, skal du klikke på trekanten til venstre for sektionsoverskrifterne.

  Betjeningsmuligheder til formatering af aksemærker i diagrammer

Hvis du har valgt afkrydsningsfeltet Navn på akse, føjer Numbers et eksempel på et aksenavn til diagrammet. Du ændrer det ved at klikke tre gange på navnet i diagrammet og derefter skrive dit eget.

Føj en signaturforklaring til et diagram

 1. Vælg diagrammet, og vælg afkrydsningsfeltet Signaturforklaring under Valg til diagram i vinduet Diagram i Info om format.

 2. Vælg kun signaturforklaringen (klik et vilkårligt sted i diagrammet, og klik derefter på signaturforklaringen), og gør et af følgende:

  • Brug værktøjerne i vinduet Format til at ændre udseendet på tekst i signaturforklaringen, tilføje baggrundsfyld, tilføje en ramme m.m.

  • Træk håndtagene rundt om signaturforklaringen for at ændre størrelse på den.

 3. Træk signaturforklaringen til det ønskede sted.