Rediger et diagrams udseende

Du kan ændre udseendet af et diagram ved at anvende et andet format i det, ændre dets skrift, tilføje en ramme m.m.

Anvend et andet format på et diagram

Du kan altid anvende et andet format på et diagram.

 • Vælg diagrammet. Vælg et andet format blandt miniaturerne øverst i vinduet Diagram i Info om format.

Hvis du ikke kan redigere et diagram, kan det være låst. Lås det op for at foretage ændringer.

Hvis du vil arkivere et diagrams udseende som et nyt format, skal du gå til Arkiver et dokument som et nyt format.

Skift udseende på diagramtekst

Når du ændrer udseendet på diagramtekst med betjeningsmulighederne i vinduet Diagram i Info om format, ændres al tekst i diagrammet. Men du kan stadig ændre titlen på diagrammet og teksten på værdimærker, så de ser anderledes ud end den anden tekst ved at bruge betjeningsmulighederne i hhv. vinduet Titel på diagram og Værdimærker.

 1. Vælg diagrammet.

 2. I vinduet Diagram i Info om format skal du gøre et af følgende:

  • Skift skrift: Vælg en skrift på lokalmenuen Diagramskrift.

  • Skift skriftformat: Vælg en mulighed på lokalmenuen under navnet på skriften.

  • Gør skriften mindre eller større: Klik på det lille A eller det store A.

   Størrelsen på al tekst i diagrammet ændres proportionalt (med den samme procent).

Skift udseende på diagramserier

Du kan ændre udseendet på individuelle dataserier i et diagram. Afhængigt af diagramtypen kan du ændre udfyldningstype og -farve, konturformat (stregformat) m.m. I punktdiagrammer kan du ændre det symbol,d er repræsenterer hvert punkt og tilføje forbindelsesstreger.

 1. Vælg diagrammet, og klik derefter på et element i en dataserie (f.eks. en søjle eller kolonne, et lagkagestykke eller et punkt).

  Hele dataserien vælges.

 2. Brug indstillingerne i vinduet Format i Info om format til at foretage ændringer.

  Hvis du vil se alle mulighederne, skal du måske klikke på trekanten ved siden af navnet på hver sektion.

  Betjeningsmuligheder til ændring af udseende på dataserier

  Du ændrer farverne på hele diagrammet ved at klikke på Diagramfarver Knappen Diagramfarver i vinduet Diagram i Info om format. Hold markøren over en farvekombination for at se, hvordan den ser ud.

Ændringerne påvirker kun de valgte dataserier. Hvis du vil ændre udseendet på andre serier, skal du vælge et element i en anden serie og derefter foretage ændringerne.

Juster afstanden mellem elementer i søjle- og kolonnediagrammer

I et søjle- eller kolonnediagram kan du indstille afstanden mellem kolonner eller søjler.

 • Klik på trekanten ved siden af Mellemrum i vinduet Diagram i Info om format, og indstil derefter den ønskede afstand.

  Graf, der viser afstand mellem søjler i forhold til afstand mellem sæt

Juster placeringen af stykker i et lagkagediagram

 1. Vælg diagrammet.

 2. Vælg et stykke, og træk det.

  Du flytter flere stykker på samme tid ved at Kommando-klikke for at vælge dem og derefter trække.

  Lagkagediagram med adskilte stykker

Du ændrer alle stykkernes placering samtidig ved at vælge diagrammet og klikke på trekanten ud for Position i vinduet Stykker i Info om format. Træk mærket Afstand fra midte for at adskille stykkerne.

Tilføj en ramme omkring et diagram

Du kan føje en ramme til alle 2D-søjle-, kolonne-, område- og punktdiagrammer.

 1. Vælg diagrammet.

 2. Vælg afkrydsningsfeltet Ramme under Valg til diagram i vinduet Diagram i Info om format.

 3. Du ændrer rammens udseende ved at klikke på trekanten ved siden af Baggrunds- og rammeformat og derefter bruge betjeningsmulighederne til at foretage ændringer.

Juster dybden af et 3D-diagram og faconen på serieelementer

 1. Vælg diagrammet.

 2. Klik på trekanten ved siden af 3D-scene i vinduet Diagram i Info om format.

 3. Brug indstillingerne under 3D-scene til at foretage justeringer.

Opret facetkanter mellem serier eller lagkagestykker i et stakket 3D-diagram eller -lagkagediagram

Du kan øge forskellen mellem serier i stakkede 3D-søjlediagrammer eller -kolonnediagrammer og 3D-lagkagediagrammer ved at oprette facetkanter de steder, hvor serierne støder op til hinanden.

 1. Vælg diagrammet.

 2. Klik på trekanten ved siden af 3D-scene i vinduet Diagram i Info om format.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet Vis facetter.