Flyt, skift størrelse på og lås en tabel

Når du klikker i en tabel, vises der betjeningsmuligheder omkring den, så du kan vælge, flytte, ændre størrelse på og låse den.

Vælg en tabel

  • Klik et tilfældigt sted i tabellen, og klik på Tabelhåndtag i øverste venstre hjørne af tabellen.

Der vises tre vælgehåndtag (de hvide kvadrater) på kanten af tabellen, når den er valgt.

Skift størrelse på en tabel

Når du skifter størrelse på en tabel, bliver den større eller mindre. Det ændrer ikke det antal rækker og kolonner, den indeholder.

  • Vælg tabellen, og træk derefter et af vælgehåndtagene (de hvide kvadrater) på kanten af tabellen for at gøre den større eller mindre.

    Du ændrer størrelse på rækker og kolonner på samme tid ved at trække prikken i hjørnet. Du ændrer størrelsen på tabellen proportionalt ved at Skift-trække det hvide kvadrat i hjørnet.

Flyt en tabel

  1. Klik et tilfældigt sted i tabellen.

  2. Træk Tabelhåndtag i det øverste venstre hjørne for at flytte tabellen til det sted i arket, hvor den skal være.

Lås tabellen eller lås den op

Du kan låse en tabel, så den ikke kan redigeres, flyttes eller slettes.

  • Vælg tabellen, og klik på Lås i vinduet Organiser i Info om format.

Du låser en tabel op ved at klikke på den og derefter klikke på Lås op.