Føj en kommentar til en celle

Kommentarer inkluderer forfatterens navn og dato og klokkeslæt, hvor kommentarer blev skrevet. Kommentarer farvekodes af forfatteren.

Føj en kommentar til en celle

  1. Vælg den celle, du vil føje en kommentar til.

  2. Klik på Kommentar værktøjslinjen, og skriv derefter kommentaren i feltet.

    Klik uden for feltet for at lukke det.

Flyt markøren over cellen for at læse kommentaren. Hvis du vil se den forrige eller næste kommentar, skal du klikke på venstre- eller højrepilen i en kommentar. Du fjerner en kommentar ved at klikke på Slet i kommentaren.

Du ændrer forfatterens navn ved at vælge Numbers > Indstillinger (på Numbers-menuen øverst på computerskærmen). Klik på Generelt, og skriv et navn i feltet Forfatter.

Du ændrer forfatterfarve ved at vælge Oversigt > Kommentarer > Forfatterfarve (på Oversigtmenuen øverst på skærmen) og derefter vælge en farve.