Opret et specielt celleformat

Du kan oprette dine egne celleformater til at vise tal-, tekst- og dato- og tidsværdier. Dine specielle formater vises på lokalmenuen Dataformat, så du kan bruge dem igen.

Opret et specielt talformat

 1. Vælg en celle eller et udsnit af celler, som du vil anvende formatet på, og vælg derefter i vinduet Celle i Info om Format Opret specielt format på lokalmenuen Dataformat.

 2. Skriv et navn til formatet, og vælg derefter Tal på lokalmenuen Type.

 3. Gør et af følgende for at angive formatet:

  • Skriv tekst i feltet. Den tekst, du skriver, vises i cellen.

  • Træk mærker til det specielle formatfelt. Et mærke repræsenterer den type oplysninger, du vil indtaste i en celle. Hvis du f.eks. indtaster amerikanske postnumre i et specielt format, kan du bruge et heltalsmærke med fem cifre.

   Du kan også trække mærker inden i feltet for at flytte rundt på dem.

  • Tilpas et mærkeelement. Klik på pilen på et mærke for at vise formateringsmuligheder, f.eks. typen på valutasymbolet eller det antal cifre, der skal vises.

   Klik på en trekant på et mærke for at vælge formateringsmuligheder.
  • Tilføj op til tre regler til formatering af en celle på en anden måde på basis af bestemte betingelser, som du definerer.

I dette eksempel vises alle positive tal, som du skriver, som et telefonnummer med områdekoden (952). Når du skriver tallet “5555103” i en celle, vises det som “(952) 555-5103.” Når du skriver “0” i en celle, viser cellen “Ikke noget tal i arkiv”.

Specielt format til talceller med regler

Opret et dato- og tidsformat

 1. Vælg en celle eller et udsnit af celler, og vælg derefter i vinduet Celle i Info om Format Opret specielt format på lokalmenuen Dataformat.

 2. Skriv et navn til formatet, og vælg derefter Dato & tid på lokalmenuen Type.

 3. Definer det specielle format ved at gøre et af følgende:

  • Skriv tekst i feltet. Den tekst, du skriver, vises i cellen.

  • Træk mærker til det specielle formatfelt. Et mærke repræsenterer den type oplysninger, du vil indtaste i en celle.

   Du kan også trække mærker inden i feltet for at flytte rundt på dem.

  • Tilpas et mærkeelement. Klik på pilen på et mærke for at se formateringsmuligheder til dataene.

Dette eksempel bruger dagen i årsmærket (“5”) og speciel tekst, så når du skriver “25/2/2014” i en celle, viser cellen “56 dage inde i året”.

Specielt format til dato- og tidsceller

Der anvendes dato- og tidsformater på en celle, hvis du skriver en værdi, der indeholder en bindestreg (-) eller en skråstreg (/), f.eks. “1/4/2014”.

Opret et tekstformat

 1. Vælg en celle eller et udsnit af celler, og vælg derefter i vinduet Celle i Info om Format Opret specielt format på lokalmenuen Dataformat.

 2. Skriv et navn til formatet, og vælg derefter Tekst på lokalmenuen Type.

 3. I tekstfeltet skal du skrive tekst, som du vil have vist automatisk i hver celle, der bruger det format. Det blå “tekstmærke” repræsenterer den tekst, du skriver i tabelcellen.

I dette eksempel vises “Underret kunde:” før alt det, som du skriver i en celle. Når du skriver “Skal opdatere adresse” i tabelcellen, viser cellen “Underret kunde: Skal opdatere adresse”.

Specielt format til tekstceller