Rediger en tabels udseende

Du kan ændre udseendet på en hel tabel ved at anvende et andet færdigt format i den, ændre tabellens konturer, vise eller skjule netlinjer og bruger skiftende rækkefarver.

Anvend et andet format på en tabel

Hver skabelon leveres med et sæt færdige tabelformater, som passer til den skabelon. Du kan altid anvende et andet format på en tabel.

 1. Klik i tabellen.

 2. I vinduet Tabel i Info om format skal du vælge et andet format fra mulighederne øverst i vinduet.

Hvis du har foretaget ændringer i tabellens udseende, før du anvendte et andet tabelformat, bevarer det nye tabelformat disse ændringer. Du tilsidesætter disse ændringer, når du anvender et nyt format, ved at ctrl-klikke på det nye tabelformat og derefter vælge “Ryd tilsidesættelser og anvend format”.

Du kan også oprette dine egne tabelformater.

Anvend et format på en tabel igen

Hvis du har foretaget ændringer i en tabels udseende – f.eks. ændret rammen om tabelceller – kan du annullere disse ændringer og vende tilbage til det originale tabelformat.

 1. Klik et tilfældigt sted i tabellen.

 2. I vinduet Tabel i Info om format skal du ctrl-klikke på det tabelformat, du vil anvende igen, og derefter vælge Ryd tilsidesættelser og anvend format.

Rediger tabellens konturer og netlinjer

 1. Klik et vilkårligt sted i tabellen.

 2. I vinduet Tabel i Info om format skal du gøre et af følgende:

  • Rediger konturen: Du ændrer stregtypen, -tykkelsen og -farven ved at bruge betjeningsmulighederne i Tabelkontur.

  • Rediger netlinjer: Klik på knappen Netlinjer for at tilføje eller fjerne netlinjer fra indholdsdelen af tabellen, fra overskriftsrækker og -kolonner og fra bundrækker.

Rediger tabelcellers ramme eller baggrund

Du kan ændre valgte cellers ramme og baggrund.

 1. Vælg de celler, du vil ændre.

  Du ændrer alle cellerne i en tabel ved at vælge tabellen.

 2. I vinduet Celle i Info om format skal du gøre et af følgende:

  • Rediger konturen: Klik på Knappen Vælg færdigt format under Ramme, vælg et rammeformat på lokalmenuen, og vælg derefter, hvilke rammer formatet skal anvendes på.

   Du kan også tilpasse cellerammerne – du kan f.eks. gøre stregerne mellem celler tykkere eller tyndere. Du opretter en speciel celleramme ved at klikke på trekanten til venstre for Ramme. Brug betjeningsmulighederne til at angive et specielt format, og klik derefter på et cellerammelayout for at anvende ændringerne.

   Du kan ændre konturen i hele tabellen i vinduet Tabel i info om format.

  • Rediger baggrunden: Klik i farvefeltet under Fyld, og vælg derefter en farve. Du tilpasser baggrunden ved at klikke på trekanten til venstre for Fyld og derefter bruge betjeningsmulighederne til at foretage flere ændringer.

   Betjeningsmuligheder til valg af en fyldfarve

Du kan også oprette regler for automatisk at ændre en celles udseende, når værdien i cellen opfylder visse betingelser. Du kan få flere oplysninger i Føj betinget markering til celler.

Skiftende rækkefarver

 1. Vælg tabellen.

 2. I vinduet Tabel i Info om format skal du vælge afkrydsningsfeltet Skiftende rækkefarver og derefter klikke i farvefeltet for at vælge en farve.

Rækkefarver har ingen indflydelse på overskriftskolonner. Overskriftskolonner har deres eget udseende baseret på det tabelformat, du vælger.