Skift udseende på tabeltekst

Du kan ændre udseendet på teksten i hele tabellen eller i nogle bestemte tabelceller.

Skift udseende på tekst i tabeller

 1. Gør et af følgende:

  • Rediger al teksten i en tabel: Vælg tabellen.

  • Rediger teksten i bestemte celler: Vælg cellerne med den tekst, som du vil ændre.

 2. I vinduet Tekst i Info om format skal du vælge et format på lokalmenuen øverst i vinduet eller bruge betjeningsmulighederne i Skriftområdet til at foretage ændringer.

  Betjeningsmuligheder til valg af skriftformat

  Du kan få flere oplysninger om tekstformater i Brug afsnitsformater.

Bemærk: Du anvender et tegnformat ved at vælge den tekst, du vil ændre. Du kan ikke ændre skriftformatet, hvis hele tabellen er valgt.

Du kan hurtigt ændre brugen af store bogstaver i teksten eller tilføje farve bag teksten. Du kan få flere oplysninger i Rediger udseende på tekst.

Skift skriftstørrelse i tabellen

Du kan forøge eller formindske skriftstørrelsen proportionelt for al tekst i tabellen. Hvis du gør teksten større eller mindre, forstørres eller formindskes al tekst med den samme procentdel.

 1. Klik i tabellen.

 2. I vinduet Tabel i Info om format skal du klikke på knapperne Tabelskriftstørrelse.

Tekstens størrelse ændres med det samme, så du kan se, hvilken størrelse der virker bedst.

Ombryd tekst i tabelceller

Hvis cellen ikke er bred nok til at vise al teksten i cellen, kan du få teksten til at ombrydes i forhold til bredden på cellen, så du kan se al teksten på en gang.

 1. Gør et af følgende:

  • Ombryd tekst i en celle: Vælg cellen.

  • Ombryd tekst til en række eller kolonne: Vælg rækken eller kolonnen.

  • Ombryd al teksten i en tabel: Vælg tabellen.

 2. I vinduet Tekst i Info om format skal du vælge Ombryd tekst i celle.

Du finder oplysninger om ændring af størrelse på rækker og kolonner i Tilføj og flyt rundt på tabelrækker og -kolonner.

Du kan også oprette regler for automatisk at ændre en celles udseende, når værdien i cellen opfylder visse betingelser. Du kan få flere oplysninger i Føj betinget markering til celler.