Brug afsnitsformater

Numbers-skabeloner indeholder indbyggede afsnitsformater, der angiver en skrift og størrelse, farve og andre egenskaber til tekst. Disse afsnitsformater er designet til at passe til din regnearksskabelon. Man anvender afsnitsformater i tekst for at sikre et ensartet udseende på teksten i regnearket.

Hvis du foretager ændringer i tekst, der bruger et afsnitsformat, kan du oprette et nyt afsnitsformat baseret på ændringerne. Hvis du f.eks. ændrer et afsnit, der bruger formatet “Undertitel”, så teksten f.eks. er blå og fed i stedet for almindelig sort tekst, kan du oprette et nyt afsnitsformat (Undertitel 2) med disse ændringer. Du kan derefter let anvende det nye format på anden tekst i regnearket.

Afsnitsformater i vinduet Tekst i Info om format

Formatnavnene viser, hvordan formatet ser ud.

Bemærk: Numbers indeholder også indbyggede formater til tegn og lister. Disse formater svarer til afsnitsformater, og nedenstående opgaver gælder også tegn- og listeformater.

Anvend et afsnitsformat

 1. Vælg tekstfeltet eller figuren med den tekst, du vil ændre.

 2. Klik på Knappen Afsnitsformater øverst i vinduet Tekst i Info om format, og vælg derefter et format på menuen Afsnitsformater.

Opret et nyt afsnitsformat

 1. Vælg den, som det nye format skal baseres på.

 2. Klik på Knappen Afsnitsformater ud for navnet på afsnitsformatet øverst i vinduet Tekst i Info om format.

 3. Klik på Knappen Nyt format øverst på menuen Afsnitsformater.

  Hvis Knappen Nyt format er utydelig, skal du sikre dig, at der er valgt noget tekst.

 4. Skriv et navn til det nye format, og klik derefter uden for menuen for at lukke den.

Tildel en genvej til et format

Du kan tildele en genvejstast (F1-F8) til et afsnitsformat.

 1. Klik på Knappen Afsnitsformater ud for navnet på afsnitsformatet øverst i vinduet Tekst i Info om format.

 2. Flyt markøren over det format, som du vil tildele en genvej til, og klik derefter på Knappen Mere.

 3. Vælg Genvej på menuen, og vælg derefter en tast (f.eks. F8).

  Genvejstaster er unikke for hvert regneark og arkiveres ikke i skabeloner.

Du bruger en genvej ved at vælge teksten og trykke på fn-tasten og genvejstasten (f.eks. F1).

Hvis du vil fjerne en genvejstast, skal du flytte markøren over formatet, klikke på Knappen Mere, som vises, vælge Genvej og derefter vælge Ingen.

Fjern ændringer fra et afsnitsformat

Når du ændrer formatet i tekst med et anvendt afsnitsformat, vises der en stjerne ud for navnet på formatet øverst i vinduet Tekst i Info om format. Stjernen viser at det originale format i den valgte tekst er blevet ændret. Hvis du ikke vil beholde ændringerne (kaldet tilsidesættelser), kan du vende tilbage til det originale format.

 1. Klik i afsnittet med tilsidesættelsen.

 2. Klik på Knappen Afsnitsformater ud for navnet på afsnitsformatet øverst i vinduet Tekst i Info om format.

 3. Klik på formatnavnet (det har et gråt hak, der viser en tilsidesættelse).

  Tilsidesættelsen er fjernet, og teksten passer igen med formatet.

Opdater et afsnitsformat

Hvis du ændrer formatet i tekst med et anvendt afsnitsformat, kan du opdatere formatet, så det afspejler dine ændringer. Du kan bruge det nye afsnitsformat til at formatere anden tekst.

I mange tilfælde vises knappen Opdater ud for navnet på formatet øverst i vinduet Tekst, hvis formatet kan opdateres. Klik på knappen for at opdatere formatet. Hvis du i stedet ser en stjerne ud for navnet på formatet, kan du alligevel opdatere formatet.

 1. Klik på den tekst, der bruger det format, som skal opdateres.

 2. Klik på navnet på afsnitsformatet øverst i vinduet Tekst i Info om format.

 3. På lokalmenuen Afsnitsformater skal du flytte markøren over formatnavnet (det har et hak) og derefter klikke på den pil, som vises.

 4. Vælg Opdater format.

Omdøb et format

 1. Klik i et afsnit, der bruger det format, som skal omdøbes.

 2. Klik på Knappen Afsnitsformater ud for afsnitsformatet øverst i vinduet Tekst i Info om format.

 3. På menuen Afsnitsformat skal du flytte markøren over det format, du vil omdøbe, og derefter klikke på den pil, som vises.

 4. Vælg Omdøb format, og skriv et nyt navn.

Slet et format

Du kan slette et format. Hvis formatet bruges i regnearket, kan du vælge et erstatningsformat til det.

 1. Vælg en tekst.

 2. Klik på Knappen Afsnitsformater ud for navnet på afsnitsformatet øverst i vinduet Tekst i Info om format.

 3. Flyt markøren hen over navnet på det format, der skal slettes, og klik på den pileknap, der vises.

 4. Vælg Slet format.

Hvis du prøver at slette et format, der er i brug, bliver du bedt om at vælge et format, der skal erstatte det, du sletter.