Erstat tekst automatisk

Du kan indstille Numbers til automatisk at erstatte bestemt tekst med tekst, som du angiver. Erstat f.eks. “tli” med “til” eller “(c)” med ©.

Brug teksterstatning

  1. Vælg Rediger > Erstatninger > Vis erstatninger (på Redigermenuen øverst på computerskærmen).

  2. I vinduet Erstatninger skal du vælge afkrydsningsfeltet Teksterstatning og derefter klikke på Tekstindstillinger.

    Vinduet Tekst i vinduet Tastatur i Systemindstillinger åbnes på computeren.

  3. Klik på Knappen Tilføj, og skriv derefter den tekst, du vil erstatte (f.eks. “tli”) i kolonnen Erstat.

  4. Skriv det ord, du vil erstatte det med (f.eks. “til”), i kolonnen Med.

    Klik uden for tekstfelterne, før du lukker vinduet.

  5. Klik på en knap for at erstatte alle forekomster af erstatningsteksten i regnearket eller kun den valgte tekst.

Når Teksterstatning er slået til i regnearket , vises der et hak ud for Teksterstatning i menuen Erstatninger. Du kan fjerne hakket for at slå det fra, men eksisterende tekst ændres ikke, medmindre du vælger den tekst, der indeholder det, og derefter følger ovenstående trin.

Bemærk: Indstillingerne til teksterstatning gælder for andre programmer på computeren, f.eks. TextEdit, som også bruger erstatninger. Hvis du ikke vil bruge en teksterstatning, kan du slå teksterstatning for den valgte tekst fra i vinduet Erstatninger.