Find og erstat tekst

Du kan søge efter bestemt tekst og automatisk erstatte den med nyt indhold. Al synlig tekst i tabeller, tekstfelter, figurer og kommentarer på alle ark inkluderes i søgningen.

Numbers søger i resultatet af en formel, men ikke inden i en formel.

Søg efter bestemt tekst

 1. Klik på Oversigt værktøjslinjen, og vælg derefter Vis Find & erstat.

 2. Skriv det ord eller udtryk, du vil finde, i søgefeltet.

  Resultater fremhæves, når du indtaster tekst.

 3. Hvis du kun vil finde ord, hvor brugen af store og små bogstaver passer med det, du skriver, eller begrænse søgeresultaterne til hele det ord, du skriver, skal du klikke på Menuknap og derefter vælge Hele ord eller abc ≠ ABC (eller begge).

 4. Klik på pilene for at finde det næste eller forrige resultat.

Numbers matcher kun den værdi, som vises i en tabelcelle, ikke den underliggende værdi eller formel. Hvis f.eks en opskrift siger “1/2 dl”, vil en søgning efter “0,5” ikke give nogle resultater.

Klik på pilen ud for forstørrelsesglasset for at se eller slette de seneste søgninger.

Erstat fundet tekst

 1. Klik på Oversigt værktøjslinjen, og vælg derefter Vis Find & erstat.

 2. Klik på Menuknap i vinduet Find & erstat, og vælg derefter Find & erstat.

  Du kan vælge andre muligheder, f.eks. Hele ord og abc ≠ ABC for at finjustere søgningen.

 3. Skriv et ord eller et udtryk i det første felt.

  Resultater fremhæves, når du indtaster tekst. Det første resultat vælges og fremhæves med gult.

 4. Skriv erstatningsordet eller -udtrykket i det andet felt.

  Vigtigt: Hvis du lader feltet Erstat være tomt, slettes alle forekomster af teksten, når du erstatter den fundne tekst.

 5. Brug knapperne nederst i søgevinduet til at gennemgå og ændre tekstresultaterne:

  • Erstat alle: Erstatter alle tekstresultater med erstatningsteksten.

  • Erstat & find: Erstatter det valgte resultat med erstatningsteksten og flytter til det næste.

  • Erstat: Erstatter det valgte resultat med erstatningsteksten, men flytter ikke videre til det næste resultat.

  • Pilen forrige og næste: Flyt til det forrige eller næste resultat uden at foretage en ændring.

Hvis du erstatter en tabelværdi, opdateres både den viste værdi og den underliggende værdi. Hvis du f.eks. erstatter “1/2” med “1/3”, ændres den underliggende værdi fra “0,5” til“0,333333”.

Du kan ikke erstatte matchende tekst i celler, som indeholder en formel.