Føj en baggrundsfarve eller ramme til et tekstfelt eller en figur

Du kan tilføje farve bag teksten i en figur eller et tekstfelt. Du kan også tilføje en ramme eller streg øverst, nederst eller omkring afsnit.

Afsnit med ramme med en punkteret streg.

Tip: Du kan ikke kontrollere opaciteten i en baggrundsfarve. Hvis du skal kontrollere gennemsigtigheden i en baggrund, skal du bruge en figur. Du kan tilpasse fyldet i en figur, lige som du vil.

Tilføj en baggrundsfarve

 1. Vælg den tekst, som du vil føje en baggrundsfarve til, eller vælg figuren eller tekstfeltet.

 2. Klik på knappen Layout i vinduet Tekst i Info om format.

 3. Klik på infotrekanten ved siden af Rammer & streger.

 4. Vælg en farve under Baggrundsfarve.

  • Se farver, der passer med skabelonen: Klik i farvefeltet til venstre.

  • Se alle farver: Klik i farvehjulet, og vælg derefter en farve i farvevinduet.

Tip: Hvis farven ikke skal gå fra margen til margen, kan du tilføje farve bag valgt tekst.

Føj en ramme til tekst

 1. Vælg den tekst, som du vil føje en baggrundsfarve til, eller vælg figuren eller tekstfeltet.

 2. Klik på knappen Layout i vinduet Tekst i Info om format.

 3. Klik på infotrekanten ved siden af Rammer & streger.

 4. Vælg en stregtype på lokalmenuen, og klik derefter på pilene i det øverste værdifelt for at justere stregens tykkelse.

  Betjeningsmuligheder til ændring af stregformat, tykkelse, position og farve.
 5. Vælg en farve fra farvefeltet eller farvehjulet ud for lokalmenuen stregformat.

  • Se farver, der passer med skabelonen: Klik i farvefeltet til venstre.

  • Se alle farver: Klik i farvehjulet, og vælg derefter en farve i farvevinduet.

 6. Klik på en positionsknap for at indstille, hvor stregen skal vises.

 7. Klik på pilene til feltet Forskydning for at justere afstanden mellem stregen og den omgivende tekst.

Du fjerner en streg ved at vælge afsnittet og vælge Ingen på lokalmenuen stregtype.