Formater skilletegn

Du kan automatisk konvertere anførselstegn til krøllede anførselstegn og konvertere dobbelte bindestreger (--) til tankestreger (—) i vinduet Erstatninger.

Vinduet Erstatninger

Du kan fravælge et afkrydsningsfelt for at slå automatisk formatering fra, men eksisterende formatering ændres ikke, medmindre du vælger den tekst, som indeholder den formatering, som du vil ændre, og derefter klikker på en af erstatningsknapperne.

Vælg format til anførselstegn

Du kan vælge et formalt til både enkelte og dobbelte anførselstegn i dit regneark. Hvis du vil anvende formater på eksisterende tekst, skal du først vælge teksten.

  1. Vælg Rediger > Erstatninger > Vis erstatninger (på Redigermenuen øverst på computerskærmen).

  2. Vælg afkrydsningsfeltet Typografiske anførselstegn i vinduet Erstatninger.

  3. Vælg et format til anførselstegn i hver lokalmenu (f.eks. “abc”).

  4. Klik på en knap for at erstatte alle forekomster af anførselstegn i regnearket eller i den valgte tekst.

Brug typografiske tankestreger

  1. Vælg Rediger > Erstatninger > Vis erstatninger (på Redigermenuen øverst på computerskærmen).

  2. Vælg afkrydsningsfeltet Typografiske tankestreger i vinduet Erstatninger.

  3. Klik på en knap for at erstatte alle forekomster af tankestreger i regnearket eller i den valgte tekst.