Kopier og indsæt tekst

Hvis du hurtigt vil genbruge tekst, skal du kopiere og indsætte den.

Kopier og indsæt tekst

  1. Vælg tekst, og vælg Rediger > Kopier (på Redigermenuen øverst på skærmen).

  2. Klik der, hvor teksten skal indsættes, og vælg Rediger > Sæt ind.

Hvis du kopierer tekst og vil have, at teksten skal have samme format som den tekst, den skal indsættes i, skal du vælge Rediger > Indsæt og tilpas format.

Kopier og indsæt et tekstformat

Du kan nøjes med at kopiere formatet i valgt tekst og anvende formatet på anden tekst.

  1. Vælg tekst, og vælg Format > Kopier format (på Formatmenuen øverst på computerskærmen).

  2. Vælg den tekst, som formatet skal anvendes på, og vælg derefter Format > Indsæt format.