Opret punktlister og nummererede lister

Du kan let oprette en liste med punkttegn, bogstaver eller tal.

Eksempler på punktlister, ordnede lister og ordnede lister med hierarki.
 • Enkle lister kan bruge et punkttegn, bogstav eller tal i begyndelsen af hver linje.

 • Organiserede lister som dispositioner kan have niveauer af indrykkede lister for at vise hierarkiet. De bruger også punkttegn, bogstaver eller tal i begyndelsen af hver linje.

 • Grupperede lister som dem, der bruges i juridiske dokumenter, er organiserede lister, der bruger forskellige nummereringsformater til hvert niveau.

Opret en liste

 1. Klik på Tekst værktøjslinjen. Der føjes et tekstfelt til arket.

 2. Når tekstfeltet er valgt i vinduet Tekst i Info om format, skal du vælge et listeformat på lokalmenuen Punkter & lister.

  Du skal muligvis klikke på knappen Format øverst i vinduet for at se lokalmenuen.

 3. Klik i tekstfeltet, skriv det første emne på listen, og tryk på Retur. Fortsæt med at tilføje emner på denne måde.

 4. Du ændrer et emnes indrykningsniveau (hierarki) på listen ved at klikke og trække punkttegnet, tallet eller bogstavet, indtil du ser en blå pil.

  • Flyt emnet til højre: Træk til højre. Du kan også anbringe indsætningsmærket et tilfældigt sted i emnet og trykke på Tabulator.

  • Flyt emnet til venstre: Træk til venstre. Du kan også anbringe indsætningsmærket et tilfældigt sted i emnet og trykke på Skift-Tabulator.

  • Flyt emnet op eller ned: Træk op eller ned.

 5. Tryk to gange på Retur for at afslutte listen.

Numbers opdager automatisk, at du opretter en liste. Du slår denne indstilling fra ved at gå til Numbers > Indstillinger (på Numbers-menuen øverst på computerskærmen). Fravælg “Find lister automatisk” i vinduet Generelt.

Skift rækkefølge på emner på en liste

Du kan trække emner på en liste til at andet niveau i hierarkiet eller til et andet indrykningsniveau.

 1. Vælg det emne, du vil flytte, ved at klikke på dets punkttegn, tal eller bogstav.

 2. Træk emnet op eller ned på listen, eller træk det til venstre eller højre, indtil du ser en blå pil.

  Emne, der trækkes til et nyt indrykningsniveau.

Skift punkttegnsformat

 1. Vælg linjerne med de punkttegn, du vil ændre.

 2. Klik på knappen Format i vinduet Tekst i Info om format.

 3. Klik på trekanten Punkter & lister, og vælg derefter et punkttegnsformat på lokalmenuen under Punkter & lister.

  Lokalmenuen Billedpunkter.
 4. Gør et af følgende:

  • Til tekstpunkter: Klik på lokalmenuen Punkttegn, og vælg et punkttegnsformat (rul for at se dem alle).

   Hvis du vil bruge din egen tekst eller egne tegn til punkttegn, skal du dobbeltklikke på lokalmenuen Punkttegn og derefter skrive din egen tekst eller egne tegn. Hvis du vil bruge et specialtegn, skal du vælge Rediger > Specialtegn (på Redigermenuen øverst på skærmen) og derefter vælge et tegn.

  • Til billedpunkter: Klik på knappen Aktuelt billede, og vælg derefter et format for billedpunkt.

   Du bruger dit eget billede ved at klikke på Specielt billede og derefter vælge billedarkivet på din computer.

Brug andre muligheder under Punkter & lister til at ændre størrelsen på punkttegnene og justere afstanden mellem tekst og punkttegn.

Rediger talformatet på en organiseret liste

Du kan bruge tal, bogstaver, romertal eller en kombination af disse til at angive niveauer på en organiseret liste.

 1. Vælg linjerne med den nummerering, som du vil ændre.

 2. Klik på knappen Format i vinduet Tekst i Info om format.

 3. Klik på trekanten ved siden af Punkter & lister, og vælg derefter en mulighed.

  Betjeningsmuligheder til ændring af talformat og afstand i lister

Du starter nummereringen fra et andet sted ved at vælge “Start fra” og derefter indtaste et tal eller et bogstav.

Numbers indeholder også indbyggede formater (på lokalmenuen Punkttegn), der angiver typer af punkttegn, nummereringssekvens, indrykningsniveau m.m. Disse formater er de samme som afsnitsformater – du kan oprette et nyt format, tildele formatet en genvej, omdøbe det osv. Opgaverne i Brug afsnitsformater anvendes også på listeformater.