Rediger udseende på tekst

Du kan ændre, hvordan teksten i et tekstfelt eller i en tabelcelle skal se ud, ved at ændre dens skrift, skriftformat (f.eks. fed eller kursiv) eller størrelse og ved at anvende effekter som skygger og kontur m.m.

Rediger udseende på tekst

 1. Vælg tekstfeltet, eller klik tre gange i en tabelcelle.

 2. Klik på knappen Format i vinduet Tekst i Info om format.

 3. Brug værktøjerne i vinduet Tekst til at foretage formateringsændringer.

  Betjeningsmuligheder til valg af tekstformat i vinduet Tekst i Info om format

Rediger brugen af store bogstaver

Du kan hurtigt ændre tekstblokke fra store bogstaver til små bogstaver eller formatere tekst som en titel.

 1. Vælg tekstfeltet, eller klik tre gange i en tabelcelle.

 2. Klik på knappen Format i vinduet Tekst i Info om format.

 3. Under Skrift skal du klikke på Knappen Avancerede muligheder (over tegnformater) og derefter vælge et emne på menuen Store bogstaver:

  • Ingen: Teksten bevares uden ændringer.

  • Alle store: Al tekst skrives med store bogstaver i samme størrelse.

  • Kapitæler: Al tekst skrives med store bogstaver, og der bruges kapitæler til stort begyndelsesbogstav.

  • Store/små i titel: Det første bogstav i hvert ord skrives med stort begyndelsesbogstav.

Tilføj farve bag tekst

Du kan tilføje en farve bag tekst for at fremhæve teksten.

Hvis du vil fremhæve tekst til korrekturlæsere, skal du i stedet bruge korrekturværktøjerne.

 1. Vælg den tekst, du vil redigere.

 2. Klik på Format i vinduet Tekst i Info om format.

 3. Under Skrift skal du klikke på Knappen Avancerede muligheder, klikke på enten feltet Fyldfarve til tegn eller i farvehjulet og derefter vælge en farve.

  Det venstre farvefelt viser farver, der passer til skabelonen. Farvehjulet til højre åbner farvevinduet, hvor du kan vælge alle farver.

  Betjeningsmuligheder til valg af tegnfyld

Hvis du vil fjerne farven, skal du vælge teksten og derefter vælge blokken Intet fyld nederst til højre i feltet Fyldfarve til tegn, som har en diagonal streg gennem sig.