Cetak hamparan

Anda boleh mencetak hamparan Numbers menggunakan sebarang pencetak yang anda sediakan pada Mac anda. Buka Keutamaan Sistem pada Mac anda, kemudian klik Pencetak & Pengimbas untuk menyediakan pencetak.

Dalam pratonton cetakan, anda boleh mengezum hamparan anda, menambah pengepala dan pengaki, melaraskan skala kandungan, menentukan nombor halaman dan banyak lagi. Pemformatan yang anda tentukan–seperti margin dan pengepala halaman—muncul pada hamparan bercetak anda, tetapi bukan pada kanvas kerja anda.

Cetak hamparan

 1. Pilih Fail > Cetak, kemudian tentukan pilihan cetakan dalam anak tetingkap Persediaan Cetakan.

  Gunakan kawalan dalam anak tetingkap Persediaan Cetakan untuk memformatkan hamparan anda bagi cetakan

  Secara lalai, Numbers menskalakan kandungan anda agar ia muat pada lebar satu halaman. Untuk memaparkan kandungan merentas berbilang halaman, seret gelangsar untuk melaraskan skala (ini menyahaktifkan penskalaan automatik). Untuk mengaktifkan semula penskalaan automatik, klik Muat. Jika anda mengimport hamparan daripada Numbers ’09, Muat tidak diaktifkan secara lalai.

  Hamparan dicetak dengan nombor halaman secara lalai. Gunakan kawalan dalam seksyen Nombor Halaman untuk memilih sama ada nombor halaman bagi helaian semasa diteruskan daripada helaian sebelumnya atau jika ia dimulakan semula pada helaian ini. Untuk mengeluarkan nombor halaman, klik pusat medan pengaki, kemudian padamnya nombor halaman.

 2. Untuk mengedit pengepala atau pengaki, klik medan pengepala atau pengaki, kemudian taipkan teks anda. Anda boleh menukar rupa teks dalam anak tetingkap Teks. Setiap helaian dalam hamparan anda mempunyai pengepala dan pengakinya sendiri.

  Untuk menambah medan pintar pada pengepala atau pengaki anda, klik medan pengepala atau pengaki, kemudian pilih Masukkan > Nombor Halaman, Kiraan Halaman atau Tarikh & Masa (daripada menu di bahagian atas skrin komputer anda).

 3. Klik Cetak.

  Nota: Dialog cetak muncul dengan pilihan untuk menentukan bilangan salinan, julat halaman untuk dicetak dan banyak lagi.

Untuk keluar daripada Pratonton Cetakan pada bila-bila masa, klik Selesai untuk kembali ke helaian anda.

Untuk menyesuaikan rupa hamparan anda apabila ia dieksport ke PDF, tentukan seting cetakan, klik Cetak, kemudian klik PDF.