Fungsi yang menerima syarat dan kad bebas sebagai argumen

Beberapa fungsi, seperti SUM, beroperasi pada keseluruhan julat. Fungsi lain, seperti SUMIF, hanya beroperasi pada sel dalam julat yang memenuhi syarat. Contohnya, untuk menambah semua nombor dalam lajur B yang kurang daripada 5, anda boleh menggunakan:

=SUMIF(B,“<5”)

Jika argumen kedua bagi SUMIF dipanggil syarat kerana ia menyebabkan fungsi untuk mengabaikan sel yang tidak memenuhi keperluan.

Terdapat dua jenis fungsi yang mengambil syarat:

  • Fungsi yang mempunyai nama yang berakhir dengan IF atau IFS (kecuali untuk fungsi IF, yang tidak mengambil syarat; ia sebaliknya mengambil ungkapan yang harus menilai sama ada TRUE atau FALSE). Fungsi ini boleh melakukan perbandingan angka dalam syaratnya, seperti “>5,” “<=7,” atau “<>2.”  Fungsi ini turut menerima kad bebas semasa menentukan syarat. Contohnya, untuk mengira bilangan sel dalam lajur B yang bermula dengan huruf “a,” anda boleh menggunakan:

    =COUNTIF(B,“a*”)

  • Fungsi yang mengambil syarat, seperti HLOOKUP, tetapi tidak boleh membuat syarat angka. Fungsi ini kadangkala membenarkan penggunaan kad bebas.

Fungsi yang membenarkan perbandingan angka atau kad bebas

Fungsi

Benarkan perbandingan angka

Terima kad bebas

AVERAGEIF

Ya

Ya

AVERAGEIFS

Ya

Ya

COUNTIF

Ya

Ya

COUNTIFS

Ya

Ya

SUMIF

Ya

Ya

SUMIFS

Ya

Ya

HLOOKUP

Tidak

Jika padanan tepat ditentukan

MATCH

Tidak

Jika padanan tepat ditentukan

SEARCH

Tidak

Ya

VLOOKUP

Tidak

Jika padanan tepat ditentukan