Kira nilai menggunakan data dalam sel jadual

Anda boleh mencipta formula atau sel fungsi yang melakukan pengiraan secara automatik menggunakan data dalam sebarang sel yang anda pilih. Sebagai contoh, anda boleh membandingkan nilai dalam dua sel, mengira jumlah atau hasil sel dan seterusnya. Keputusan formula atau fungsi muncul dalam sel yang anda masukkannya.

Anda juga boleh menggunakan mana-mana fungsi matematik yang dipratentukan yang disertakan dengan Numbers untuk mencipta formula. Terdapat lebih daripada 250 fungsi untuk digunakan termasuk statistik, kewangan dan kejuruteraan. Maklumat terperinci mengenai setiap fungsi ini muncul dalam Pelayar Fungsi, yang muncul apabila anda menandakan bahawa anda sedang menambah fungsi pada sel (dengan menaip tanda sama dengan dalam sel).

Lihat kiraan segera untuk julat sel

 • Pilih lajur atau baris (atau pilih julat sel) yang maklumatnya anda mahu lihat.

  Kiraan cepat untuk sel—contohnya, jumlah, purata, minimum, maksimum dan kiraan—muncul di bahagian bawah tetingkap.

  Seret untuk menyusun semula fungsi, seret pengiraan ke sel jadual untuk menambahnya atau klik menu untuk menukar fungsi yang ditunjukkan

Jumlahkan, puratakan atau kira julat sel dengan cepat

Anda boleh mencari jumlah, purata, minimum, maksimum, kiraan atau hasil julat sel dengan cepat.

 1. Lakukan salah satu daripada yang berikut:

  • Pilih julat sel yang anda mahu sertakan dalam fungsi anda. Numbers memilih sel hasil berdasarkan pada pilihan anda.

  • Pilih sel untuk memaparkan hasil fungsi. Anda tidak boleh memasukkan fungsi dalam sel pengepala.

 2. Klik Fungsi dalam bar alat, kemudian klik fungsi.

 3. Jika anda mahu menukar julat sel, dwiklik sel hasil. Sel yang digunakan dalam fungsi akan diserlahkan dan editor formula muncul. Lakukan mana-mana daripada yang berikut:

  • Saiz semula pilihan sel: Seret titik berwarna.

  • Alihkan pilihan: Seret ke atas atau bawah untuk menukar baris yang digunakan atau seret ke kanan atau kiri untuk menukar lajur yang digunakan. Mengalihkan pilihan tidak menukar bilangan sel yang dipilih.

 4. Klik Butang OK untuk menyimpan perubahan anda.

  Jika anda mengklik Butang Batal, anda boleh keluar daripada sel semasa tanpa menyimpan perubahan anda.

Masukkan fungsi dalam sel

Anda boleh menggunakan mana-mana daripada 250 fungsi matematik yang dipratentukan yang disertakan dengan Numbers dalam hamparan anda. Pelayar Fungsi termasuk contoh yang menunjukkan cara fungsi berfungsi untuk membantu anda memilih fungsi yang sesuai dengan keperluan anda.

 1. Klik sel yang mana anda mahu keputusan fungsi muncul, kemudian taipkan tanda sama dengan (=).

  Taipkan tanda sama dengan dalam sel untuk membuka editor formula

  Anda juga boleh mengklik Fungsi dalam bar alat, kemudian klik Cipta Formula.

  Editor formula terbuka dan Pelayar Fungsi muncul di sebelah kanan tetingkap. Seret bahagian kiri editor formula untuk mengalihkannya.

 2. Taip nama fungsi (atau istilah yang dikaitkan dengan fungsi, seperti "tempoh") dalam medan carian di bahagian atas Pelayar Fungsi atau layar fungsi yang tersedia, kemudian dwiklik nama fungsi yang anda mahukan.

  Fungsi muncul dalam editor formula dengan semua argumen yang diperlukan dan pilihan untuk fungsi.

  Klik untuk memilih argumen dalam editor formula, kemudian pilih rujukan, nilai sel atau masukkan fungsi.

  Apabila anda mengedit sel yang mengandungi formula, Paparan Sel Pintar di bahagian bawah tetingkap menunjukkan hasil formula kepada anda, nilai rujukan sel, ralat dan amaran.

 3. Pilih argumen dalam fungsi, kemudian masukkan nilai atau pilih sel untuk disertakan dalam pengiraan dengan melakukan salah satu daripada berikut:

  • Pilih sel: Klik sel.

  • Pilih julat sel merentas berbilang baris dan lajur: Seret merentas julat sel yang anda mahu sertakan.

  • Tambah nilai lajur atau baris tunggal: Klik bar di bahagian atas lajur atau di sebelah kiri baris—atau pilih semua sel dalam lajur atau baris.

 4. Tekan Return atau klik Butang OK dalam editor formula apabila anda selesai.

  Jika anda mengklik Butang Batal, anda boleh keluar daripada sel semasa tanpa menyimpan perubahan anda.

Jika terdapat ralat dalam formula anda, Ikon amaran muncul dalam sel hasil. Klik padanya untuk melihat mesej ralat.

Edit fungsi

Anda boleh mengedit fungsi sedia ada agar ia merujuk pada sel lain.

 1. Dwiketik sel keputusan dengan formula yang anda mahu edit.

  Editor formula terbuka dan memaparkan fungsi. Seret bahagian kiri editor formula untuk mengalihkannya.

 2. Lakukan mana-mana daripada yang berikut:

  • Tukar rujukan sel: Pilih alamat sel sedia ada yang anda mahu tukar, kemudian pilih sel baru.

  • Keluarkan rujukan sel: Letakkan titik pemasukan dalam kawasan argumen untuk fungsi, pilih rujukan sel yang tidak dikehendaki, kemudian tekan Padam.

  • Tambah lagi rujukan sel: Letakkan titik pemasukan dalam kawasan argumen untuk fungsi, kemudian pilih sel baru yang anda mahu tambah.

 3. Tekan Return atau klik Butang OK dalam editor formula apabila anda selesai.

  Jika anda mengklik Butang Batal, anda boleh keluar daripada sel semasa tanpa menyimpan perubahan anda.

Tambah, tolak, darab atau bahagikan nilai

Anda boleh mencipta formula aritmetik yang ringkas atau rumit untuk melaksanakan pengiraan pada nilai dalam jadual anda.

 1. Klik sel yang mana anda mahu keputusan muncul, kemudian taipkan tanda sama dengan (=).

  Editor formula terbuka. Seret bahagian kiri editor formula untuk mengalihkannya.

  Taipkan tanda sama dengan dalam sel untuk membuka editor formula
 2. Pilih sel untuk digunakan sebagai argumen pertama dalam formula anda atau taipkan nilai (sebagai contoh, nombor seperti 0 atau 5.20).

 3. Taip operator aritmetik (contohnya, +, -, •, atau /), kemudian pilih sel untuk digunakan sebagai argumen pertama dalam formula anda, atau taipkan nilai.

  Secara lalai, Numbers memasukkan + antara rujukan sel.

 4. Teruskan menambah operator dan argumen sehingga formula dan lengkap, kemudian tekan Return atau klik Butang OK dalam editor formula apabila anda selesai.

  Jika anda mengklik Butang Batal, anda boleh keluar daripada sel semasa tanpa menyimpan perubahan anda.

Bandingkan nilai

Anda boleh menggunakan operator perbandingan untuk menyemak sama ada nilai dalam dua sel adalah sama atau sama ada satu nilai lebih besar atau kurang daripada yang lain. Untuk melakukan ini, anda mesti menyediakan kenyataan di dalam sel—contohnya A1 > A2, bermaksud nilai dalam sel A1 adalah lebih besar daripada nilai dalam sel A2. Hasil daripada operator perbandingan diungkapkan sebagai “true” atau “false.”

 1. Klik sel yang mana anda mahu keputusan perbandingan muncul, kemudian taipkan tanda sama dengan (=).

  Editor formula terbuka. Seret bahagian kiri editor formula untuk mengalihkannya.

  Taipkan tanda sama dengan dalam sel untuk membuka editor formula
 2. Pilih sel yang nilainya anda mahu bandingkan atau taipkan nilai untuk dibandingkan.

 3. Taipkan operator perbandingan (>, >=, =, <>, < atau <=), kemudian pilih sel yang nilainya anda mahu bandingkan atau taipkan nilai statik untuk dibandingkan.

 4. Tekan Return atau klik Butang OK dalam editor formula apabila anda selesai.

  Jika anda mengklik Butang Batal, anda boleh keluar daripada sel semasa tanpa menyimpan perubahan anda.

Kekalkan alamat baris atau lajur dalam formula

Anda boleh mengesetkan rujukan baris dan lajur dalam formula kepada mutlak agar anda boleh menggunakan formula yang sama di tempat lain dalam hamparan anda tanpa menukar rujukan sel.

Jika anda tidak mengekalkan rujukan baris atau lajur, kemudian apabila anda mengalihkan formula (dengan potong dan tampal atau dengan melaraskan baris dan lajur baru), rujukan dilaraskan relatif kepada lokasi baru formula.

 1. Dwiketik sel keputusan dengan formula yang anda mahu edit.

  Editor formula terbuka dan memaparkan fungsi. Seret bahagian kiri editor formula untuk mengalihkannya.

 2. Klik segi tiga pada token yang mewakili julat sel yang mahu dikekalkan.

  Klik anak panah untuk memilih Kekalkan Baris atau Kekalkan Lajur
 3. Pilih Kekalkan Baris atau Kekalkan Lajur untuk alamat mula atau akhir bagi julat yang dipilih.

 4. Tekan Return atau klik Butang OK dalam editor formula apabila anda selesai.

  Jika anda mengklik Butang Batal, anda boleh keluar daripada sel semasa tanpa menyimpan perubahan anda.

Gunakan MathType untuk menambah ungkapan dan persamaan matematik

Jika anda mempunyai MathType 6.7d atau lebih baru dipasang, anda boleh menggunakannya untuk menyertakan ungkapan dan persamaan matematik dalam hamparan anda.

 1. Klik tempat yang anda mahu persamaan muncul.

 2. Pilih Masukkan > Persamaan MathType (daripada menu Masukkan berada di bahagian atas skrin komputer anda).

 3. Taipkan atau tampal persamaan anda dalam medan yang disediakan.

  Lihat Bantuan MathType untuk arahan penggunaan alat MathType.

 4. Untuk menyimpan persamaan anda, pilih Fail > Tutup dan Kembali ke Numbers (daripada menu Fail MathType di bahagian atas skrin komputer anda), kemudian klik Ya dalam tetingkap yang muncul.

  Persamaan muncul sebagai imej di titik pemasukan dalam hamparan anda. Untuk mengedit persamaan, dwikliknya untuk membuka MathType sekali lagi.

Anda boleh menukar rupa persamaan sama seperti anda boleh lakukan dengan imej lain dalam hamparan anda.