Tambah atau padamkan carta
Tambah dan padamkan carta Anda boleh memaparkan data anda menggunakan carta 2D, 3D dan carta…

Carta serak dan carta gelembung
Cipta carta serak dan carta gelembung Carta serak memaparkan data sebagai poin dan ia memerlukan…

Carta interaktif
Cipta carta interaktif mempersembahkan data dalam peringkat agar anda boleh menekankan perhubungan antara kumpulan data.…

Alihkan, saiz semula dan pusing carta
Anda boleh memanipulasikan carta pada helaian untuk menjadikan helaian kelihatan seperti yang anda inginkan. Alihkan…

Ubah suai data carta
Ubah suai rujukan data carta Anda boleh mengubah suai rujukan data carta pada bila-bila masa.…

Laraskan tanda dan label pada carta
Terdapat beberapa jenis tanda carta dan label paksi yang anda boleh tambah pada carta anda.…

Tukar jenis carta
Tukar carta daripada satu jenis kepada yang lain Anda boleh menukar jenis carta—contohnya daripada carta…

Tukar rupa carta
Anda boleh menukar rupa carta dengan menggunakan gaya berlainan padanya, menukar fon, menambah jidar dan…

Simpan carta sebagai gaya baru
Jika anda menyesuaikan rupa carta dan mahu menggunakan perubahan yang sama ini pada carta lain,…