Ubah suai rujukan data carta

Anda boleh mengubah suai rujukan data carta pada bila-bila masa. Anda boleh menambah dan mengeluarkan keseluruhan siri data atau mengedit siri data dengan menambah atau memadamkan data khusus daripadanya.

Semasa anda mengedit rujukan data carta, Ikon rujukan carta muncul pada tab setiap helaian yang mengandungi data yang digunakan dalam carta tersebut.

Ikon menunjukkan bahawa jadual dalam helaian ini telah dirujukkan dalam cara yang datanya anda sedang edit.

Jika anda tidak dapat mengedit carta, ia mungkin telah dikunci. Buka kunci untuk membuat perubahan.

Tambah, padamkan dan edit siri data

 1. Pilih carta, klik Edit Rujukan Data, kemudian lakukan mana-mana daripada yang berikut dalam jadual yang mengandungi data:

  • Keluarkan siri data: Klik titik berwarna untuk baris atau lajur yang anda mahu padamkan, kemudian tekan Padam.

  • Tambah keseluruhan baris atau lajur sebagai siri data: Klik sel pengepalanya. Jika baris atau lajur tidak mempunyai sel pengepala, seret untuk memilih sel.

   Jika carta menggunakan baris sebagai siri, maka anda hanya boleh menambah baris; jika ia menggunakan lajur sebagai siri, maka anda boleh menambah lajur sahaja.

  • Tambah data daripada julat sel: Seret ke atas sel jadual.

  • Tambah atau keluarkan data daripada siri data sedia ada: Klik titik berwarna untuk baris atau lajur, kemudian seret penjuru kotak pilihan untuk menyertakan sel yang anda mahukan.

 2. Klik Selesai dalam bar di bahagian bawah tetingkap.

Tukar baris dan lajur sebagai siri data:

Apabila anda menambah carta, Numbers menentukan siri data lalai untuknya. Dalam kebanyakan kes, jika jadual berbentuk segi empat sama atau jika ia lebih lebar berbanding tingginya, baris jadual akan menjadi siri lalai. Jika tidak, lajur akan menjadi siri lalai. Anda boleh menukar sama ada baris atau lajur menjadi siri data.

 1. Pilih carta.

 2. Pilih Plotkan Lajur sebagai Siri atau Plotkan Baris sebagai Siri daripada menu pop timbul dalam bar bawah.

  Bar menunjukkan pilihan untuk memplot baris atau lajur sebagai siri
 3. Klik Selesai.

Sertakan data tersembunyi dalam carta

Dalam jadual, anda boleh menyembunyikan baris atau lajur dan menapis data. Apabila anda menggunakan jadual dengan data tersembunyi atau yang ditapis untuk membuat carta, anda boleh memilih untuk memplotkan data tersebut dalam carta anda. Secara lalai, data tersembunyi tidak disertakan.

 1. Pilih carta.

 2. Dalam anak tetingkap Carta pada Pemeriksa Format, pilih kotak semak Data Tersembunyi dalam bahagian Pilihan Carta.

Untuk maklumat lanjut mengenai cara untuk menyembunyikan baris atau lajur jadual, pergi ke Tambah dan susun semula baris dan lajur jadual.

Lihat juga