Gabung dan leraikan sel

Menggabungkan sel jadual menggabungkan sel bersebelahan ke dalam sel tunggal. Anda juga boleh meleraikan sel dan semua data dikekalkan dalam sel kiri atas baru.

Anda hanya boleh meleraikan sel yang sebelum ini telah digabungkan; anda tidak boleh memisahkan sel.

Nota: Anda tidak dapat menggunakan borang untuk jadual dengan sel yang digabungkan. Bentuk dalam Numbers untuk hamparan iOS tersembunyi apabila anda membuka hamparan dalam Numbers untuk Mac. Dalam Numbers untuk Mac, menggabungkan sel dalam jadual yang dipautkan kepada borang mungkin akan mengosongkan borang.

Gabung dan leraikan sel

Lakukan salah satu daripada yang berikut:

 • Gabungkan sel: Pilih dua atau lebih sel, kemudian pilih Jadual > Gabungkan Sel (daripada menu Jadual berada di bahagian atas skrin komputer anda).

  Ini ialah hasil daripada menggabungkan sel:

  • Sekiranya hanya satu sel mengandungi kandungan sebelum penggabungan, sel yang digabungkan mengekalkan kandungan dan pemformatan sel itu.

  • Jika berbilang sel mengandungi kandungan sebelum penggabungan, semua kandungan dikekalkan, tetapi sel dengan format data yang khusus, seperti nombor, mata wang atau tarikh ditukarkan kepada teks.

  • Sekiranya warna isian digunakan pada sel kiri atas, sel yang digabungkan turut menggunakan warna isian tersebut.

 • Leraikan sel: Pilih sel, kemudian pilih Jadual > Nyahgabungkan Sel (daripada menu Jadual berada di bahagian atas skrin komputer anda).

  Semua kandungan daripada sel yang digabungkan sebelumnya muncul dalam sel pertama yang dinyahgabungkan.

Anda tidak dapat menggabungkan sel daripada kawasan berlainan dalam jadual—contohnya, sel isi atau sel baris pengepala.

Petua: Sel yang digabungkan dikendalikan secara khusus dalam formula:

 • Untuk merujuk sel secara terus dalam formula, gunakan alamat sudut kiri atas sel yang digabungkan.

 • Anda tidak boleh menyertakan sebarang bahagian sel yang digabungkan dalam julat sel yang digunakan dalam formula.

 • Sekiranya anda merujuk pada sel dalam formula, kemudian menggabungkan sel tersebut dengan sel yang terletak di luar julat yang dimaksudkan bagi formula, formula tersebut mungkin mengembalikan ralat.