Isih data dalam jadual

Anda boleh mengisih beberapa atau semua data dalam lajur—mengikut abjad atau dengan meningkatkan atau mengurangkan nilai. Apabila anda mengisih lajur, baris dalam jadual disusun semula selaras dengannya.

Teks dalam pengepala dan pengaki tidak diisih, tetapi nilai dalam baris dan lajur tersembunyi disertakan.

Cipta peraturan pengisihan

Anda boleh mengisih jadual dengan mencipta peraturan pengisihan.

 1. Lakukan salah satu daripada yang berikut:

  • Isih keseluruhan jadual: Klik jadual, kemudian dalam anak tetingkap Isih pada Pemeriksa Isih & Tapis, pilih Isih Keseluruhan Jadual daripada menu pop timbul.

  • Isih beberapa baris dalam lajur: Pilih baris, kemudian dalam anak tetingkap Isih pada Pemeriksa Isih & Tapis, pilih Isih Baris Dipilih daripada menu pop timbul.

 2. Klik Tambah Lajur.

 3. Pilih lajur untuk digunakan bagi mengisih, kemudian pilih Menaik atau Menurun daripada menu pop timbul dalam peraturan.

 4. Untuk menambah peraturan lanjut, klik Tambah Lajur.

  Peraturan pengisihan ditambah dalam tertib ia muncul dalam pemeriksa. Untuk menyusun semula peraturan, gerakkan penuding ke atas peraturan, seret Butang susun semula peraturan, kemudian klik Isih Sekarang.

Nota: Anda tidak dapat mengisih baris dengan sel digabungkan.

Padamkan peraturan pengisihan

Jika anda tidak perlukan peraturan, anda boleh memadamkannya.

 1. Klik jadual.

 2. Dalam anak tetingkap Isihan pada Pemeriksa Isih & Tapis, gerakkan penuding ke atas peraturan, kemudian klik Butang Sampah.

Isih cepat mengikut nilai menaik atau menurun

 1. Lakukan salah satu daripada yang berikut:

  • Isih keseluruhan jadual: Klik jadual, gerakkan penuding ke bar berhuruf di bahagian atas lajur, kemudian klik anak panah yang muncul.

  • Isih julat sel: Pilih sel. Pilihan mesti termasuk sel dari lebih daripada satu baris dan boleh merentang lebih daripada satu lajur. Control-klik mana-mana lajur dalam jadual yang anda gunakan untuk mengisih.

 2. Pilih pilihan pengisihan:

  • Isih Menaik atau Isih Baris Menaik mengikut [lajur]: Isih baris mengikut abjad (A kepada Z) atau dengan meningkatkan nilai angka berdasarkan pada data dalam lajur yang dipilih.

  • Isih Menurun atau Isih Baris Menurun mengikut [lajur]: Isih baris mengikut urutan abjad songsang (Z kepada A) atau dengan mengurangkan nilai angka pada data dalam lajur yang dipilih.

Dalam lajur yang mengandungi teks dan juga nombor, urutan menaik mengisih mengikut nombor sebelum teks (contohnya, 1a, 1b, 2a, a1, b1). Urutan Menaik juga menempatkan sel Boolean (true/false) selepas sel diisih mengikut abjad atau mengikut nombor, dan menempatkan sel kosong di bahagian bawah lajur.