Tambah penyerlahan bersyarat pada sel

Anda boleh menetapkan Numbers untuk menukar rupa sel apabila nilai dalam sel memenuhi syarat tertentu. Contohnya, anda boleh membuatkan sel bertukar menjadi merah jika ia mengandungi nombor negatif. Untuk menukar penampilan sel berdasarkan nilai selnya, cipta peraturan penyerlahan bersyarat.

Tambah peraturan penyerlahan bersyarat

 1. Pilih satu atau lebih sel.

 2. Dalam anak tetingkap Sel pada pemeriksa Format, klik Penyerlahan Bersyarat, kemudian klik Tambah Peraturan.

 3. Klik jenis peraturan (contohnya, jika nilai sel anda ialah nombor, pilih Nombor), kemudian klik peraturan. Skrol untuk melihat pilihan lanjutan.

  Tab untuk Nombor, Teks, Tarikh, Tempoh dan jenis peraturan Kosong
 4. Masukkan nilai untuk peraturan.

  Sebagai contoh, jika anda memilih peraturan “tarikh ialah selepas,” masukkan nilai untuk menentukan tarikh selepas tarikh dalam sel.

  Klik Butang rujukan sel untuk menggunakan rujukan sel. Rujukan sel membenarkan anda membandingkan nilai sel dengan sel lain—maka, sebagai contoh, anda boleh menyerlahkan sel apabila nilainya lebih besar daripada nilai sel lain. Klik sel untuk memilihnya atau masukkan alamat jadualnya (contohnya, F1).

  Selepas anda menambah rujukan sel, anda boleh memilih sama ada rujukan sel adalah relatif atau lapuk. Klik anak panah pada token dan pilih Kekalkan Baris atau Kekalkan Lajur. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Kira nilai menggunakan data dalam sel jadual.

 5. Pilih penampilan sel yang anda mahukan seperti Tebal atau Italik, daripada menu pop timbul.

  Anda boleh memilih Gaya Tersuai untuk memilih warna fon, berat fon dan isian sel anda sendiri.

 6. Klik Selesai.

Nota: Jika sel sepadan dengan berbilang peraturan, penampilannya berubah menurut peraturan pertama dalam senarai. Anda boleh menyeret untuk menyusun semula peraturan.

Ulang peraturan penyerlahan bersyarat

Cara termudah untuk menambah peraturan pada berbilang sel ialah untuk memilih sel tersebut, kemudian menambah peraturan. Walau bagaimanapun, jika anda telah menambah peraturan pada sel dan anda mahu menggunakan peraturan tersebut pada sel lain, anda boleh menggabungkan peraturan penyerlahan.

 1. Pilih sel dengan peraturan yang anda mahu ulang dan sel yang anda mahu tambah peraturan tersebut.

 2. Dalam anak tetingkap Sel pada Pemeriksa Format, klik Tunjukkan Peraturan Penyerlahan.

 3. Klik Gabungkan Peraturan.

Padamkan peraturan penyerlahan bersyarat

 1. Pilih sel atau julat sel dengan peraturan yang anda mahu padamkan.

 2. Dalam anak tetingkap Sel pada Pemeriksa Format, klik Tunjukkan Peraturan Penyerlahan.

 3. Lakukan salah satu daripada yang berikut:

  • Padamkan semua peraturan untuk sel yang dipilih: Klik Butang pilihan lanjutan di bahagian bawah Pemeriksa format, kemudian klik Kosongkan Semua Peraturan.

  • Padamkan peraturan tertentu: Gerakkan penuding ke atas pembaris, kemudian klik Butang Sampah di penjuru kanan atas.

Jika anda mahu memadamkan peraturan daripada semua sel tetapi tidak dapat mengingati sel untuk dipilih, pilih sekurang-kurangnya satu sel dengan peraturan tersebut. Dalam anak tetingkap Sel pada Pemeriksa format, klik Tunjukkan Peraturan Penyerlahan. Klik Butang pilihan lanjutan di bahagian bawah Pemeriksa format, klik Pilih Sel dengan Peraturan Sepadan, kemudian padamkan peraturan tertentu.