Tukar rupa teks jadual

Anda boleh menukar rupa teks untuk keseluruhan jadual atau hanya sel jadual tertentu.

Tukar rupa teks dalam jadual

 1. Lakukan salah satu daripada yang berikut:

  • Tukar semua teks dalam jadual: Pilih jadual.

  • Tukar teks dalam sel tertentu: Pilih sel dengan teks yang anda mahu tukar.

 2. Dalam anak tetingkap Teks pada Pemeriksa Format, pilih gaya daripada menu pop timbul di bahagian atas anak tetingkap atau gunakan kawalan dalam seksyen Fon untuk membuat perubahan.

  Kawalan untuk memilih gaya fon

  Untuk maklumat lanjut mengenai gaya teks, pergi ke Gunakan gaya perenggan.

Nota: Untuk menggunakan gaya aksara, pilih teks yang anda mahu tukar. Anda tidak boleh menukar gaya aksara jika keseluruhan jadual dipilih.

Anda boleh menukar huruf besar teks atau menambah warna di belakang teks dengan cepat. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Tukar rupa teks.

Tukar saiz fon jadual

Anda boleh meningkatkan atau mengurangkan saiz fon mengikut perkadaran untuk semua teks dalam jadual. Jika anda menjadikan teks lebih besar atau lebih kecil, semua teks meningkat atau berkurang pada peratusan yang sama.

 1. Klik jadual.

 2. Dalam anak tetingkap Jadual pada Pemeriksa Format, klik butang Saiz Fon Jadual.

Teks disaizkan semula dengan serta merta, untuk anda melihat saiz yang paling tepat.

Balut teks dalam sel jadual

Jika sel tidak cukup lebar untuk memaparkan semua teks dalam sel, anda boleh membuatkan teks membalut pada lebar sel agar anda boleh melihat semua teks sekaligus.

 1. Lakukan mana-mana daripada yang berikut:

  • Balut teks dalam sel: Pilih sel.

  • Balut teks untuk baris atau lajur: Pilih baris atau lajur.

  • Balut semua teks dalam jadual: Pilih jadual.

 2. Dalam anak tetingkap Teks pada Pemeriksa Format, pilih Balut teks dalam sel.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai mensaiz semua baris dan lajur, pergi ke Tambah dan susun semula baris dan lajur jadual.

Anda juga boleh mencipta peraturan untuk menukar rupa sel secara automatik apabila nilai dalam sel memenuhi syarat tertentu. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Tambah penyerlahan bersyarat pada sel.