Tambah teks
Anda boleh menambah teks terus pada sel jadual dan menukar rupanya—termasuk fon, warna, saiz dan…

Salin dan tampal teks
Untuk menggunakan semula teks dengan cepat, salin dan tampalnya. Pilih teks, kemudian pilih Edit >…

Tukar rupa teks
Anda boleh menukar rupa teks dalam kotak teks atau jadual dengan menukar fon, gaya fon…

Jajarkan teks
dan laraskan jarak Anda boleh melaraskan teks dalam kotak teks, bentuk, sel jadual, baris atau…

Laraskan jarak dan pemformatan aksara
Sesetengah fon termasuk ligatur, sambungan hiasan dua aksara untuk membentuk aksara tipografi tunggal. Anda boleh…

Tambah warna atau jidar pada kotak teks
Tambah warna latar belakang atau jidar pada kotak teks atau bentuk Anda boleh menambah warna…

Semak ejaan
Anda boleh setkan Numbers untuk membenderakan ralat semasa anda menaip dan anda boleh menyemak keseluruhan…

Cari dan gantikan teks
Anda boleh mencari teks tertentu dan menggantikannya secara automatik dengan kandungan baru. Semua teks yang…

Gantikan teks secara automatik
Anda boleh setkan Numbers untuk menggantikan teks tertentu secara automatik dengan teks yang anda tentukan.…

Tambah komen dan serlahkan teks
Anda dan sesiapa sahaja yang bekerjasama dengan anda boleh menambah komen pada teks, objek, carta,…