Cari dan gantikan teks

Anda boleh mencari teks tertentu dan menggantikannya secara automatik dengan kandungan baru. Semua teks yang kelihatan dalam jadual, kotak teks, bentuk dan komen pada semua helaian disertakan dalam carian.

Numbers mencari hasil formula tetapi tidak mencari di dalam formula.

Cari teks khusus

 1. Klik Paparan dalam bar alat, kemudian pilih Tunjukkan Cari & Gantikan.

 2. Dalam medan carian, masukkan perkataan atau frasa yang anda mahu cari.

  Padanan diserlahkan semasa anda memasukkan teks.

 3. Untuk mencari perkataan yang sepadan dengan huruf besar yang anda nyatakan atau mengehadkan hasil carian kepada perkataan penuh yang anda masukkan, klik Butang Menu, kemudian pilih Perkataan Penuh atau Padankan Huruf Besar atau Kecil (atau kedua-duanya).

 4. Klik butang anak panah untuk mencari padanan seterusnya atau sebelumnya.

Numbers hanya sepadan dengan nilai yang dipaparkan dalam sel jadual, bukan nilai atau formula dasar. Sebagai contoh, jika resipi memerlukan “1/2 cawan,” carian untuk “0.5” tidak mempunyai padanan.

Untuk melihat atau mengosongkan carian terbaru, klik anak panah bersebelahan kaca pembesar.

Gantikan teks yang ditemui

 1. Klik Paparan dalam bar alat, kemudian pilih Tunjukkan Cari & Gantikan.

 2. Klik Butang Menu dalam tetingkap Cari & Ganti, kemudian pilih Cari & Ganti.

  Anda juga boleh memilih pilihan lain, seperti Perkataan Penuh dan Padankan Huruf Besar atau Kecil, untuk memperincikan carian anda.

 3. Masukkan perkataan atau frasa dalam medan pertama.

  Semasa anda memasukkan teks, padanan diserlahkan. Padanan pertama dipilih dan diserlahkan dalam kuning.

 4. Masukkan perkataan atau frasa gantian dalam medan kedua.

  Penting: Jika anda membiarkan medan Ganti kosong, semua tika teks dipadamkan apabila anda menggantikan teks yang ditemui.

 5. Gunakan butang di bahagian bawah panel Carian untuk menyemak dan menukar padanan teks:

  • Gantikan Semua: Menggantikan semua padanan teks dengan teks gantian.

  • Ganti & Cari: Menggantikan padanan yang dipilih dengan teks gantian dan beralih ke padanan seterusnya.

  • Ganti: Menggantikan padanan yang dipilih dengan teks gantian tetapi tidak beralih ke padanan seterusnya.

  • Anak panah Sebelumnya dan Seterusnya: Beralih ke padanan sebelumnya atau seterusnya tanpa membuat perubahan.

Menggantikan nilai jadual mengemas kini nilai yang dipaparkan dan juga nilai dasar. Contohnya, jika anda menggantikan “1/2” dengan “1/3,” nilai dasar bertukar daripada “0.5” kepada “0.333333.”

Anda tidak dapat menggantikan teks yang sepadan dalam sel yang mengandungi formula.