Format tanda baca

Anda boleh menukarkan tanda petikan secara automatik kepada tanda petikan ikal dan menukarkan sempang berganda (--) kepada sempang (—) dalam tetingkap Penggantian.

Tetingkap Penggantian

Anda boleh menyahpilih kotak semak untuk menyahaktifkan pemformatan automatik, tetapi pemformatan sedia ada tidak berubah melainkan anda memilih teks yang mengandungi pemformatan yang anda mahu tukar, kemudian klik salah satu daripada butang penggantian.

Pilih gaya tanda petikan

Anda boleh menentukan gaya tanda petikan untuk tanda petikan tunggal dan berganda untuk hamparan anda. Untuk menggunakan pemformatan pada teks sedia ada, pilih teks dahulu.

  1. Pilih Edit > Penggantian > Tunjukkan Penggantian (daripada menu Edit berada di bahagian atas skrin komputer anda).

  2. Dalam tetingkap Penggantian, pilih kotak semak Petikan Pintar.

  3. Pilih gaya tanda petikan daripada setiap menu pop timbul (contohnya, "abc").

  4. Klik butang untuk menggantikan semua kejadian teks petikan dalam hamparan atau hanya dalam teks yang dipilih.

Gunakan sempang pintar

  1. Pilih Edit > Penggantian > Tunjukkan Penggantian (daripada menu Edit berada di bahagian atas skrin komputer anda).

  2. Dalam tetingkap Penggantian, pilih kotak semak Sempang Pintar.

  3. Klik butang untuk menggantikan semua kewujudan sempang dalam hamparan atau hanya dalam teks yang dipilih.