Gunakan gaya perenggan

Numbers termasuk gaya perenggan terbina dalam yang menentukan fon dan saiz warna dan atribut lain untuk teks. Gaya perenggan ini direka bentuk agar sepadan dengan templat hamparan anda. Menggunakan gaya perenggan pada teks memastikan rupa yang konsisten untuk teks dalam hamparan anda.

Jika anda membuat perubahan pada teks yang menggunakan gaya perenggan, anda boleh mencipta gaya perenggan baru berdasarkan perubahan. Contohnya, jika anda menukar perenggan yang menggunakan gaya “Sari kata” agar teks berwarna biru dan tebal dan berbanding teks hitam biasa, anda boleh mencipta gaya perenggan baru (Sari kata 2) yang menyepadukan perubahan. Anda kemudian boleh menggunakan gaya baru dengan mudah pada teks lain dalam hamparan anda.

Gaya perenggan dalam anak tetingkap Teks pada pemeriksa Format

Nama gaya menunjukkan rupa gaya baru kepada anda.

Nota: Numbers turut termasuk aksara dan gaya senarai terbina dalam. Gaya ini serupa dengan gaya perenggan dan tugas di bawah digunakan pada aksara dan gaya senarai juga.

Guna gaya perenggan

 1. Pilih kotak teks atau bentuk dengan teks yang anda mahu tukar.

 2. Dalam anak tetingkap Teks pada pemeriksa Format, klik Butang gaya perenggan di bahagian atas anak tetingkap, kemudian pilih gaya daripada menu Gaya Perenggan.

Cipta gaya perenggan baru

 1. Pilih teks sebagai asas kepada gaya baru tersebut.

 2. Dalam anak tetingkap Teks pada Pemeriksa format, klik Butang gaya perenggan bersebelahan nama gaya perenggan di bahagian atas anak tetingkap.

 3. Klik Butang gaya baru di bahagian atas menu Gaya Perenggan.

  Jika Butang gaya baru dimalapkan, pastikan sedikit teks dipilih.

 4. Masukkan nama untuk gaya baru, kemudian klik di luar menu untuk menutupnya.

Tetapkan pintasan pada gaya

Anda boleh menetapkan kekunci pintasan (F1-F8) pada gaya perenggan.

 1. Dalam anak tetingkap Teks pada Pemeriksa format, klik Butang gaya perenggan bersebelahan nama gaya perenggan di bahagian atas anak tetingkap.

 2. Gerakkan penuding ke atas gaya yang anda mahu tetapkan pintasan, kemudian klik Butang Lagi.

 3. Pilih Pintasan daripada menu, kemudian pilih kekunci (contohnya F8).

  Kekunci Pintasan adalah unik untuk setiap hamparan dan tidak disimpan dalam templat.

Untuk menggunakan pintasan, pilih teks, kemudian tekan kekunci Fn dan kekunci pintasan anda (contohnya, F1).

Untuk mengeluarkan kekunci pintasan, gerakkan penuding ke atas gaya, klik Butang Lagi yang muncul, pilih Pintasan, kemudian pilih Tiada.

Keluarkan perubahan daripada gaya perenggan

Apabila anda menukar pemformatan teks yang mempunyai gaya perenggan digunakan padanya, asterisk muncul bersebelahan nama gaya di bahagian atas anak tetingkap Teks pada Pemeriksa format. Asterisk ini menunjukkan teks yang dipilih teks diubah suai daripada gaya asalnya. Jika anda tidak mahu menyimpan perubahan (dipanggil penggantian), anda boleh bertukar kepada gaya asal.

 1. Klik perenggan dengan penggantian.

 2. Dalam anak tetingkap Teks pada Pemeriksa format, klik Butang gaya perenggan bersebelahan nama gaya perenggan di bahagian atas anak tetingkap.

 3. Klik nama gaya (ia mempunyai tanda semak kelabu untuk menunjukkan penggantian).

  Penggantian dikosongkan dan teks kembali sepadan dengan gaya.

Kemas kini gaya perenggan

Jika anda menukar pemformatan teks yang mempunyai gaya perenggan digunakan padanya, anda boleh mengemas kini gaya untuk menunjukkan perubahan anda. Anda boleh menggunakan gaya perenggan baru untuk memformatkan teks lain.

Dalam kebanyakan kes, apabila gaya dapat dikemas kini, anda akan melihat butang Kemas Kini bersebelahan nama gaya di bahagian atas anak tetingkap Teks. Klik butang untuk mengemas kini gaya. Jika anda nampak asterisk bersebelahan nama gaya, anda masih boleh mengemas kini gaya.

 1. Pilih teks yang menggunakan gaya yang anda mahu kemas kini.

 2. Dalam anak tetingkap Teks pada Pemeriksa format, klik nama gaya perenggan di bahagian atas anak tetingkap.

 3. Dalam menu pop timbul Gaya Perenggan, gerakkan penuding ke atas nama gaya (ia mempunyai tanda dagangan), kemudian klik anak panah yang muncul.

 4. Pilih Kemas Kini Gaya.

Namakan semula gaya

 1. Pilih perenggan yang menggunakan gaya yang anda mahu namakan semula.

 2. Dalam anak tetingkap Teks pada Pemeriksa format, klik Butang gaya perenggan bersebelahan gaya perenggan di bahagian atas anak tetingkap.

 3. Dalam menu Gaya Perenggan, gerakkan penuding ke atas gaya yang anda mahu namakan semula, kemudian klik butang anak panah yang muncul.

 4. Pilih Nama Semula Gaya, kemudian masukkan nama baru.

Padam gaya

Anda boleh memadamkan gaya. Jika gaya sedang digunakan dalam hamparan anda, anda boleh menetapkan gaya gantian untuknya.

 1. Pilih sebarang teks.

 2. Dalam anak tetingkap Teks pada Pemeriksa format, klik Butang gaya perenggan bersebelahan nama gaya perenggan di bahagian atas anak tetingkap.

 3. Gerakkan penuding ke atas nama gaya yang anda mahu padamkan, kemudian klik butang anak panah yang muncul.

 4. Pilih Padam Gaya.

Jika anda cuba memadamkan gaya yang sedang digunakan, anda diminta untuk memilih gaya bagi menggantikan gaya yang anda padamkan.