Gambaran keseluruhan objek
Objek ialah sebarang item yang anda letakkan pada helaian anda. Foto, bentuk, carta dan kotak…

Tambah dan edit imej
Anda boleh menambah foto dan grafik pada sebarang helaian kemudian menukar penampilannya dalam beberapa cara.…

Tambah dan edit bentuk
Selepas anda menambah bentuk pada helaian, anda boleh menyesuaikan bentuk melalui beberapa cara. Contohnya, anda…

Tambah video dan audio
Anda boleh menambah video dan audio—fail muzik, senarai main daripada pustaka iTunes anda atau klip…

Tukar rupa objek
Anda boleh menukar rupa objek dengan mengubah suai jidar, mengisi warna, bayang dan banyak lagi.…

Cipta gaya objek
Jika anda menyesuaikan rupa objek dan mahu menggunakan perubahan yang sama ini pada objek lain…

Saiz semula, putar dan balikkan objek
Anda boleh mensaiz semula sebarang objek. Hanya bentuk, kotak teks dan imej boleh diputar atau…

Jajarkan dan tempatkan objek
Gunakan panduan penjajaran dan jarak untuk membantu anda meletakkan objek dengan tepat pada helaian. Apabila…

Tindan, himpunkan dan kunci objek
Anda boleh menindan objek dan teks dan mengalihkannya secara individu lebih tinggi (ke depan) atau…