Jajarkan dan tempatkan objek

Gunakan panduan penjajaran dan jarak untuk membantu anda meletakkan objek dengan tepat pada helaian. Apabila panduan diaktifkan, ia muncul semasa anda menyeret objek pada helaian dalam penjajaran dengan atau sama jarak kepada objek lain. Anda boleh menyahaktifkan dan mengaktifkan panduan mengikut keperluan.

Garis panduan penjajaran di atas dua objek

Anda boleh menambah panduan anda sendiri pada halaman dan tempatkannya pada bila-bila masa anda mahukan. Panduan ini kekal kelihatan semasa anda bekerja.

Anda juga boleh menentukan lokasi objek menggunakan koordinat x dan y.

Aktifkan panduan penjajaran

 1. Pilih Numbers > Keutamaan (daripada menu Numbers di bahagian atas skrin komputer anda), kemudian klik Pembaris.

 2. Pilih mana-mana panduan penjajaran:

  • Panduan pusat: Menunjukkan apabila pusat objek sejajar dengan pusat objek lain atau bahagian tengah helaian.

  • Panduan pinggir: Menunjukkan apabila pinggir objek sejajar dengan pinggir objek lain atau pinggir helaian.

  • Panduan Pensaizan: Menunjukkan apabila objek sepadan dengan saiz objek lain dalam dimensi tertentu (contohnya, tinggi).

  • Panduan Jarak: Menunjukkan apabila tiga atau lebih objek diletakkan pada jarak yang sama rata dalam sebaris.

Anda juga boleh menukar warna panduan penjajaran. Klik perigi warna bersebelahan Panduan Penjajaran dalam keutamaan Pembaris, kemudian pilih warna.

Tunjukkan pembaris

Anda boleh menunjukkan atau menyembunyikannya pembaris untuk membantu anda menempatkan dan menjajarkan objek pada helaian. Lakukan mana-mana daripada yang berikut:

 • Tunjukkan atau sembunyikan pembaris: Pilih Paparan > Tunjukkan Pembaris atau Paparan > Sembunyikan Pembaris (daripada menu Paparan di bahagian atas skrin komputer anda). Anda juga boleh menggunakan pintasan papan kekunci Command-R.

 • Tukar unit pembaris: Pilih Numbers > Keutamaan (daripada menu Numbers di bahagian atas skrin komputer anda), kemudian klik Pembaris. Pilih unit ukuran daripada menu pop timbul Unit Pembaris.

 • Tunjukkan saiz dan koordinat kedudukan semasa mengalihkan objek: Pilih Numbers > Keutamaan, kemudian klik Peraturan. Pilih kotak semak saiz dan kedudukan.

Tambah panduan penjajaran berterusan

Anda boleh menambah panduan penjajaran anda pada helaian untuk membantu anda mencipta tataletak tertentu. Anda boleh menambah seberapa banyak yang anda mahu dan menempatkan serta melaraskannya agar sesuai dengan keperluan anda. Panduan penjajaran adalah unik kepada setiap helaian dalam hamparan.

Untuk menambah panduan penjajaran berterusan pada halaman, anda mesti memaparkan pembaris.

Lakukan mana-mana daripada yang berikut:

 • Tambah panduan mendatar: Seret ke bawah daripada pembaris atas.

 • Tambah panduan menegak: Seret ke sebelah kanan daripada pembaris kiri.

 • Gerakkan panduan: Seret panduan untuk menempatkannya semula.

Anda juga boleh menukar warna panduan penjajaran. Pilih Numbers > Keutamaan, kemudian klik Peraturan. Klik perigi warna bersebelahan Panduan Penjajaran, kemudian pilih warna.

Keluarkan, sembunyikan atau kosongkan semua panduan penjajaran berterusan

Lakukan mana-mana daripada yang berikut:

 • Keluarkan panduan mendatar: Seretnya ke bahagian atas helaian.

 • Keluarkan panduan menegak: Seretnya ke kiri helaian.

 • Sembunyikan semua panduan: Pilih Paparan > Panduan > Sembunyikan Panduan (daripada menu Paparan di bahagian atas skrin komputer anda).

  Untuk menunjukkan semua panduan, pilih Paparan > Panduan > Tunjukkan Panduan (daripada menu Paparan di bahagian atas skrin komputer anda).

 • Sembunyikan semua panduan: Pilih Paparan > Panduan > Kosongkan Semua Panduan pada Helaian (daripada menu Paparan di bahagian atas skrin komputer anda).

Jajarkan objek menggunakan koordinat x dan y

 1. Pilih objek.

 2. Dalam anak tetingkap Susun pada Pemeriksa Format, masukkan nilai x dan y dalam medan Kedudukan.

  Nilai x diukur daripada pinggir kiri helaian ke penjuru kiri atas objek.

  Nilai y diukur daripada pinggir atas helaian ke penjuru kiri atas objek.

Jajarkan objek sepanjang pinggir helaian

Anda boleh menjajarkan semua objek anda dengan pinggir helaian.

 1. Pilih objek atau Shift-klik untuk memilih berbilang objek.

 2. Dalam anak tetingkap Susun pada Pemeriksa Format, pilih pilihan daripada menu pop timbul Jajar.

  Jika dua atau lebih objek dipilih, objek sejajar dengan objek yang paling jauh dalam arah yang anda pilih. Contohnya, jika anda menjajarkan tiga objek di sebelah kiri, objek yang berada di kiri hujung tidak bergerak dan objek lain sejajar dengannya.

Letakkan objek pada jarak yang sama

Anda boleh menempatkan objek agar terdapat jarak yang sama antara objek pada paksi mendatar atau menegak.

 1. Pilih tiga atau lebih objek.

 2. Dalam anak tetingkap Susun pada Pemeriksa Format, pilih pilihan daripada menu pop timbul Sebar:

  • Sama rata: Objek diletakkan pada jarak yang sama sepanjang paksi mendatar dan menegak.

  • Mendatar: Objek dijarakkan sama rata di sepanjang paksi mendatar.

  • Menegak: Objek dijarakkan sama rata di sepanjang paksi menegak.

Alihkan objek satu poin demi satu poin

Anda boleh menyigung objek untuk mengalihkannya dengan tokokan satu poin.

 • Pilih objek, kemudian tekan anak panah.