Saiz semula, putar dan balikkan objek

Anda boleh mensaiz semula sebarang objek. Hanya bentuk, kotak teks dan imej boleh diputar atau dibalikkan.

Saiz semula objek

Objek dengan pemegang pilihan
 1. Pilih objek.

 2. Lakukan salah satu daripada yang berikut:

  • Saiz semula objek: Seret pemegang pilihannya.

  • Saiz semula objek dan kekalkan perkadarannya: Tekan kekunci Shift semasa anda menyeret sebarang pemegang pilihan.

  • Saiz semula objek kepada dimensi khusus: Dalam anak tetingkap Susun pada Pemeriksa format, gunakan kawalan Lebar dan Tinggi atau masukkan nilai dalam medan Lebar dan Tinggi.

Jika anda mahu sentiasa mengekang perkadaran semasa mensaiz semula objek yang dipilih, pilih kotak semak “Kekang perkadaran” dalam anak tetingkap Susun pada Pemeriksa Format.

Putar bentuk, kotak teks dan imej

 1. Pilih bentuk, kotak teks atau imej.

 2. Dalam anak tetingkap Susun pada pemeriksa Format, seret roda Putar atau masukkan nilai darjah dalam medan bertentangan untuk menentukan sudut pada yang mana anda mahu memutar pilihan anda.

Petua: Anda juga boleh menekan kekunci Command semasa penuding anda berada di atas pemegang pilihan, kemudian seret untuk memusing.

Balikkan bentuk, kotak teks dan imej

 1. Pilih bentuk, kotak teks atau imej.

 2. Dalam anak tetingkap Susun pada Pemeriksa Format, klik butang Balikkan untuk membalikkan objek secara menegak atau mendatar.