Primers passos amb el Numbers
Desfer i refer canvis, Personalitzar l’aplicació, Organitzar un full de càlcul amb fulls de treball, Substituir marcadors de posició de plantilla, Crear o obrir un full de càlcul, El Numbers d’un cop d’ull.

Afegir i editar taules
Filtrar dades, Ordenar dades en una taula, Moure, redimensionar i bloquejar una taula, Desar una taula com un estil nou, Canviar l’aspecte del text en una taula, Canviar l’aspecte d’una taula, Afegir un ressaltat condicional a les cel·les, Afegir un comentari a una cel·la, Fusionar i escindir cel·les, Afegir controls a les cel·les.

Introduir fórmules i funcions
Operadors de cadena i caràcters comodí, Tipus d’arguments i valors, Càlculs.

Afegir i editar gràfics
Desar un gràfic con un nou estil, Canviar l’aspecte d’un gràfic, Canviar el tipus d’un gràfic, Ajustar els marcadors i les etiquetes d’un gràfic, Modificar dades d’un gràfic, Moure, redimensionar i girar un gràfic, Gràfics interactius, Gràfics de dispersió i gràfics de bombolles:, Afegir o eliminar un gràfic.

Afegir imatges, formes i contingut multimèdia
Superposar, agrupar i bloquejar objectes, Alinear i col·locar els objectes, Canviar de mida, girar i invertir un objecte, Crear estils d’objecte, Canviar l’aspecte d’un objecte, Afegir vídeo i àudio, Afegir i editar formes, Afegir i editar imatges, Visió general sobre els objectes.

Afegir, editar i formatar text
Formatar text xinès, japonès o coreà, Utilitzar estils de paràgraf, Formatar els signes de puntuació, Crear llistes de vinyetes i numerades, Afegir comentaris i ressaltar text, Substituir el text automàticament, Buscar i substituir text, Revisar l’ortografia, Afegir color o una vora a un quadre de text, Ajustar l’espaiat i el format dels caràcters.

Gestionar fulls de càlcul
Moure un full de càlcul amb l’iCloud com a punt d’origen o destinació, Eliminar un full de càlcul, Afegir plantilles personalitzades, Protegir un full de càlcul amb una contrasenya, Bloquejar un full de càlcul, Desar un full de càlcul en un altre format, Desar un full de càlcul i canviar-ne el nom.

Compartir i imprimir
Transferir documents a través de l’iTunes, Imprimir un full de càlcul, Enviar una còpia del full de càlcul, Compartir i editar un full de càlcul a l’iCloud, Utilitzar l’iCloud amb el Numbers.

Dreceres de teclat