Začínáme s Numbers
Odvolávání a opakování změn, Přizpůsobení aplikace, Uspořádání tabulky s listy, Nahrazení maket v šablonách, Vytvoření nebo otevření tabulky, Numbers v kostce.

Přidání a úprava tabulek
Filtrování dat, Seřazení dat v tabulce, Přesunutí, změna velikosti, a zamknutí tabulky, Uložení tabulky jako nového stylu, Změna vzhledu textu v tabulce, Změna vzhledu tabulky, Přidání podmíněného zvýraznění buněk, Přidání komentáře k buňce, Sloučení a rozdělení buněk, Přidání ovládacích prvků do buněk.

Zadávání vzorců a funkcí
Operátory řetězce a zástupné znaky, Typy argumentů a hodnot, Výpočty.

Přidávání a úprava grafů
Uložení grafu jako nového stylu, Změna vzhledu grafu, Změna typu grafu, Úprava značek a popisků grafu, Úpravy dat grafu, Přesunutí, změna velikosti nebo otočení grafu, Interaktivní grafy, Bodové a bublinové grafy:, Přidání nebo smazání grafu.

Přidávání obrázků, tvarů a médií
Vrstva, seskupení a zamknutí objektů, Zarovnání a umístění objektů, Změna velikosti, otočení nebo převrácení objektu, Vytváření stylů objektů, Změna vzhledu objektu, Přidání videa a zvuku, Přidávání a úpravy tvarů, Přidání a úprava obrázků, Přehled objektů.

Přidání, úpravy a formátování textu
Formátování čínského, japonského a korejského textu, Použití stylů odstavce, Formátování interpunkce, Vytváření seznamů s odrážkami a číslovaných seznamů, Přidávání komentářů a zvýraznění textu, Automatické nahrazení textu, Vyhledání a nahrazení textu, Kontrola pravopisu, Přidání barvy nebo okraje k textovému rámečku, Úprava rozestupu a formátování znaků.

Správa dokumentů
Přesun tabulky na iCloud nebo z iCloudu, Smazání tabulky, Přidání vlastních šablon, Zabezpečení tabulky pomocí hesla, Uzamknutí tabulky, Uložení tabulky v jiném formátu, Uložení nebo přejmenování tabulky.

Sdílení a tisk
Přenos souborů pomocí iTunes, Tisk tabulky, Odeslání kopie tabulky, Sdílení a úpravy tabulky na iCloudu, Použití iCloudu s Numbers.

Klávesové zkratky