Přesunutí, změna velikosti, a zamknutí tabulky

Když kliknete do tabulky, zobrazí se kolem ní ovládací prvky pro výběr, přesun a uzamčení.

Výběr tabulky

  • Klikněte kdekoli v tabulce a poté v levém horním rohu tabulky klikněte na tlačítko Úchyt tabulky.

Je-li tabulka vybrána, zobrazí se na jejím okraji tři úchyty výběru (bílé čtverečky).

Změna velikosti tabulky

Změna velikosti tabulky slouží ke zvětšení nebo zmenšení tabulky. Počet řádků a sloupců se nezmění.

  • Vyberte tabulku a poté přetažením některého z úchytů (bílých čtverečků) na okraji tabulky tuto tabulku zvětšete nebo zmenšete.

    Chcete-li současně změnit velikost řádků i sloupců, přetáhněte tečku v rohu. Chcete-li změnit velikost tabulky poměrně, stiskněte Shift a přetáhněte bílý čtvereček v rohu.

Přesunutí tabulky

  1. Klikněte kdekoli v tabulce.

  2. Tabulku můžete přesunout na libovolné místo na listu přetažením tlačítka Úchyt tabulky v levém horním rohu tabulky.

Zamknutí a odemknutí tabulky

Tabulku lze zamknout, a zabránit tak jejím úpravám, přesunutí či smazání.

  • Vyberte tabulku, v inspektoru formátování klikněte na panel Rozložení a poté na Uzamknout.

Chcete-li tabulku odemknout, klikněte na ni a poté na Odemknout.